Intervju med VBO:s fullmäktige


Våra nuvarande fullmäktigemedlemmar berättar om sitt förtroendeuppdrag. Klicka på personens namn för att öppna intervjun.

Närbutik: S-Market Vårberga

Fullmäktigemedlem 2011–

 

1. Varför ställde du ursprungligen upp i fullmäktigevalet?

Som ung funderade jag på olika sätt och verktyg för att göra skillnad och göra gott för samhället i stort. Att kandidera till VBO:s fullmäktige kändes som ett bra sätt för mig, eftersom jag redan tidigare hade sett hur det lokala handelslaget gjorde något värdefullt och meningsfullt på mitt område.

 

2. Hur har du upplevt fullmäktiges arbete?

Världen omkring oss och miljön omkring oss förändras ibland i snabbare takt än själva handlingen, så det har varit fantastiskt att se hur VBO har fångat upp dessa störningar och alltid har varit i en framåtblickande position. Mycket har hänt på vägen – från sammanslagningen till liberaliseringen av öppettiderna.

 

3. Vad betyder VBO för dig?

För mig betyder VBO ansvar, bra arbetsgivarskap, omsorg och framför allt gärningar utifrån ens värderingar. Varje år gör VBO ett stort osynligt arbete för hela regionen. Kampanjen Det egna området till godo och donationen av tusentals reflexvästar till daghem har kanske varit mina favoriter och legat mig varmast om hjärtat. Ibland kan jag önska mig en produkt, bara för att se att den plötsligt finns på hyllan nästa dag. Genom alla dessa vardagliga möten kan man konkret se hur människor och medarbetare är VBO:s största tillgång och gör handelslaget meningsfullt.

Närbutik: S-market Nickby

Fullmäktigemedlem: 2016–

 

1. Varför ställde du ursprungligen upp i fullmäktigevalet?

Jag blev tillfrågad att ställa upp i valet 2016, och då tänkte jag att det här passar mig för att det är politiskt obundet. I mitt tidigare jobb samarbetade jag ofta med den dåvarande butikschefen i S-market Nickby, så jag kände till VBO.

 

2. Hur har du upplevt fullmäktiges arbete?

Fullmäktige är fullt av jättetrevliga människor, och jag har lärt känna människor över kommungränserna. VBO:s ledning är väldigt öppna till respons, och det känns som om man vågar komma med förslag. Vi fullmäktigemedlemmar är nära kunderna och vi står alla på samma linje. Det mest givande har varit då man kunnat ge tillbaka till området genom donationer.

 

3. Vad betyder VBO för dig?

Det gröna kortet, bonusarna, min närbutik. Och det som möjliggör Det egna området till godo. Ett sätt att inverka på min närmiljö och det lokala samhället. I butiken hälsar personalen glatt.

Närbutik: S-market Sjundeå

Fullmäktigemedlem: 2020–

 

1. Varför ställde du ursprungligen upp i fullmäktigevalet?

Jag bestämde mig för att ställa upp efter att ha sett VBO:s valannonser. Jag har varit intresserad av alla typer av påverkan, och jag tänkte att det inte finns något att förlora om man går och ser hur det är i fullmäktige. Jag trodde inte att jag skulle bli vald, men till min förvåning blev jag det.

 

2. Hur har du upplevt fullmäktiges arbete?

Jag har trivts jättebra. Även om jag har varit aktiv på andra håll och har arbetat med svensktalande tidigare, är Varuboden-Osla den enda plats där verklig tvåspråkighet förverkligas. I fullmäktige talar alla sitt eget språk.

 

3. Vad betyder VBO för dig?

VBO tar hand om sina kunder, beaktar deras behov och försöker hålla priserna nere. Hos oss bryr man sig också om producenterna och är uppriktigt intresserad av hur de klarar sig. VBO är en gemenskap som förenar hela området.

Närbutik: S-market Karis

Fullmäktigemedlem: 2011–2016, 2020–

 

1. Varför ställde du ursprungligen upp i fullmäktigevalet?

Jag har varit aktiv i verksamheten redan innan fusionen 2011. Jag tycker att alla samhällsfunktioner är intressanta, och bland de viktigaste finns matförsörjningen. Vi behöver alla mat. När jag kom med hade utbudet i min stad utvecklats mycket i och med etablerandet av S-market Karis.

 

2. Hur har du upplevt fullmäktiges arbete?

Det har varit intressant att få information om marknadsläget och det har varit lätt att ge feeback. Det har funnits direkta kanaler för respons och frågor, och man har tagit responsen på allvar. Vi som medlemmar värdesätts. Om vi får fram vad kunderna tycker så kan vi göra det bättre för oss alla. Jag har också varit med i valberedningsutskottet, vilket har innebärt lite mera jobb och annorlunda uppgifter.

 

3. Vad betyder VBO för dig?

Det har varit viktigt för mig att det vi gör känns rätt. Pengarna som kommer in används till investeringar i butiken och närområdet till godo och på så vis går pengarna tillbaka till människorna på vårt område. Raseborgs sommarteater, som jag har hållit i trådarna för, har fått stöd av Varuboden-Osla i många år. Samtidigt har vi kunnat erbjuda ägarkundarna föreställningar till förmånligare pris.

Närbutik: S-market Jomala

Fullmäktigemedlem: 2020–

1. Varför ställde du ursprungligen upp i fullmäktigevalet?

Jag har tidigare varit med i TOK:s fullmäktige. När S-market kom till Åland tyckte jag det var roligt, det kändes mera som hemma eftersom jag kommer från fastlandet. Och så hade jag en bekant som var i förvaltningsrådet, och då sa jag till henne att det skulle vara roligt att vara med och se hur S-market utvecklas här på Åland.

 

2. Hur har du upplevt fullmäktiges arbete?

Det har varit jätteintressant att följa utvecklingen. Det har hänt ganska mycket de här fyra åren, man har satt till laddstationer, vi kommer få större parkering, det finns solceller på taket. Och sen har det varit roligt med regionala träffar, då vi har träffat och workshoppat med hela förvaltningen.

 

3. Vad betyder VBO för dig?

VBO är vår butik. Det är vi som äger butiken och produkterna kommer till stor del från Finland och Åland.