Handelslaget presenterar sig


Om oss

Varuboden-Osla är ett tvåspråkigt handelslag som har verksamhet längs den nyländska kusten och på Åland. Vi har över  70 000 ägarkunder och betjänar våra kunder vid mer än 60 verksamhetsställen. Varuboden-Osla bedriver verksamhet inom dagligvaru- och specialvaruhandeln, trafikbutiks-, restaurang- och varuhushandeln. Vi är en del av S-gruppen. 

Ytterligare information om våra verksamhetsställen 

Vår viktigaste uppgift är att producera tjänster och förmåner för våra ägarkunder och att främja regionalt välmående. 

Nyckeltal 2022

  • Ägarkunder 68 930
  • Anställda 992
  • Utbetald Bonus och betalningssättsförmån till ägarkunderna 10,5 miljoner euro
  • Resultat 12,9 miljoner euro
  • Investeringar 13,6 miljoner euro

Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag koncernbokslut 2022