Förvaltningsrådet

Förvaltningsrådet

Förvaltningsrådets uppgift är att övervaka handelslagets förvaltning och verksamhet, som handhas av styrelsen och verkställande direktören. Förvaltningsrådet utser också styrelsen. Förvaltningsrådet kan också ge riktlinjer för styrelsen i ärenden som har vittgående konsekvenser eller är principiellt betydelsefulla. Förvaltningsrådet beslutar om väsentlig utvidgning eller inskränkning av affärsverksamheten inom ramen för handelslagets affärsverksamhet. 

2022:

Ordförande: Leena Munter-Ollus
Vice ordförande: Ray Blomqvist

Medlemmar:

Mikaela Ahlnäs-Mäkeläinen
Dick Carstens
Timo Haapaniemi
Veronica Hertzberg
Sanna Kurki
Tom Liljestrand
Christel Liljeström
Staffan Lindholm
Daniel Lindroos
Nina Lindroos-Holmström
Daja Rothberg
Kenneth Sola
Stefan Stenberg

Personalrepresentanter:

Laura Hyppölä
Riitta Räsänen