Förvaltningsrådet


Förvaltningsrådet

Förvaltningsrådets uppgift är att övervaka handelslagets förvaltning och verksamhet, som handhas av styrelsen och verkställande direktören. Förvaltningsrådet utser också styrelsen. Förvaltningsrådet kan också ge riktlinjer för styrelsen i ärenden som har vittgående konsekvenser eller är principiellt betydelsefulla. Förvaltningsrådet beslutar om väsentlig utvidgning eller inskränkning av affärsverksamheten inom ramen för handelslagets affärsverksamhet. 

2024:

Ordförande: Leena Munter-Ollus
Vice ordförande: Daniel Lindroos

Medlemmar:

Mikaela Ahlnäs-Mäkeläinen
Dick Carstens
Timo Haapaniemi
Veronica Hertzberg
Mikael Karlsson
Sanna Kurki
Christel Liljeström
Staffan Lindholm
Nina Lindroos-Holmström
Arto Nurmi-Aro
Kenneth Sola
Stefan Stenberg
Thor-Björn Wik

Personalrepresentanter:

Laura Hyppölä
Daniela Weckman