Förvaltningsrådet

Förvaltningsrådet

Förvaltningsrådets uppgift är att övervaka handelslagets förvaltning och verksamhet, som handhas av styrelsen och verkställande direktören. Förvaltningsrådet utser också styrelsen. Förvaltningsrådet kan också ge riktlinjer för styrelsen i ärenden som har vittgående konsekvenser eller är principiellt betydelsefulla. Förvaltningsrådet beslutar om väsentlig utvidgning eller inskränkning av affärsverksamheten inom ramen för handelslagets affärsverksamhet. 

2021:

Ordförande: Leena Munter-Ollus

Medlemmar:

Ray Blomqvist
Dick Carstens
Timo Haapaniemi
Veronica Hertzberg
Tom Liljestrand
Christel Liljeström
Stina Lindgård
Staffan Lindholm
Daniel Lindroos
Nina Lindroos-Holmström
Esko Peltola
Daja Rothberg
Kenneth Sola
Yngve Söderlund

Personalrepresentanter:

Laura Hyppölä
Riitta Räsänen