Verkställande direktör och


Verkställande direktör och ledningsgrupp

Verkställande direktörens uppgift är att leda om handelslagets verksamhet i enlighet med lag, stadgarna och beslut och anvisningar som getts av förvaltningsorganen. Ledningsgruppens uppgift är att biträda verkställande direktören och styrelsen i den operativa ledningen av handelslaget och förbereda förslag till styrelsen.  

Ledningsgrupp 

  • Verkställande direktör Mathias Kivikoski
  • Branschdirektör Karlos Kotkas
  • Branschdirektör Laura Koistinen
  • Fastighetsdirektör Mikko Ala-Huikku 
  • Ekonomidirektör Katja Vähäjärvi
  • Personaldirektör Paula Pajunen