Sponsring

Sponsring

Vi är med och stöder sådan verksamhet på vårt eget område, som berör våra ägarkunder och aktiverar en stor skara barn, ungdom och familjer – både inom idrott, kultur och inom samhälleliga sektorn. 

För Varuboden-Osla är det viktigt: 
  • att vår sponsring berör många människor
  • att sponsringen är lokal
  • att vår partners verksamhet inte strider mot våra grundvärderingar
  • att det finns en barn- och ungdomsprofil i våra sponsoravtal
  • att sponsoravtalen ger rum för aktiviteter och kundträffar
  • att sponsringen är tydlig beträffande mål, aktivitet, ansvar och uppföljning.

 

Vi sköter företagets sponsrings-/understödsförfrågningar centraliserat. På det sättet försäkrar vi oss om att ingångna avtal följer företagets strategier och att sponsringen är rättvis och jämlik på hela vårt verksamhetsområde. 

Alla förfrågningar skickas per e-post till vbo.sponsor@sok.fi.

Vi får rikligt med förfrågningar och dessa behandlas ett par gånger i månaden, m.a.o. inte dagligen.