Varuboden-Oslas Historia


Historia

Varuboden-Oslas historia är ännu kort, eftersom handelslaget började sin verksamhet efter kombinationsfusionen så sent som 1.7.2011. Båda fusionsparterna, Andelslaget Varuboden och Osla Handelslag, har dock båda en lång och händelserik historia. Varuboden-Oslas rötter sträcker sig ända till år 1889 då Helsingfors allmänna konsumtionsförening grundades av anställda vid Borgströms tobaksfabrik. Den 6 maj 1921 övergick Konsumtionsföreningens tretton butiker i Andelslaget Varubodens ägo. Andelslaget Varuboden behöll sju butiker och sålde fem butiker vidare till Helsingin Osuuskauppa och en till Elanto. P.g.a. detta kan man tolka det så att Varuboden-Osla är Finlands äldsta handelslag.