Fullmäktige 


Handelslaget Varuboden-Oslas fullmäktige för perioden 2024–2028 har valts

Resultatet av Varuboden-Oslas handelslagsval har bekräftats och ett nytt fullmäktige bestående av ägarkunder har valts. Sammanlagt 15 321 röster gavs och 173 kandidater ställde upp i valet. Till fullmäktige valdes 50 ledamöter, varav 17 förnyade sina platser och 33 är nya. 58 procent av ledamöterna är kvinnor och 42 procent är män.

 

Hangö-Raseborg-Ingå

Sjundeå-Kyrkslätt-Grankulla

Sibbo-Borgnäs-Askola-Pukkila- Lovisa-Lappträsk

Borgå

Åland