Fullmäktige 


Fullmäktige 

Handelslagets fullmäktige, som har 50 medlemmar, fungerar som ägarkundernas röst i handelslaget.  Medlemmarna väljs med fyra års mellanrum. Till fullmäktiges uppgifter hör bland annat att välja medlemmarna till handelslagets förvaltningsråd. 

Askola

 • Heidi Hovisilta

Borgå

 • Riitta Ahola
 • Ove Blomqvist
 • Sirpa Hanska
 • Bo-Johan Johansson
 • Marianne Korpi
 • Leo Kylätasku
 • Ingolf Lindén
 • Bodil Lund
 • Hanna Lönnfors
 • Jorma Mikander
 • Thai Quach
 • Kirsti Sund
 • Raija Tölkkö
 • Tea Valjakka
 • Henry Wikholm

Grankulla

 • Ulf-Johan Sunabacka

Hangö

 • Stephan Horn
 • Kirsi Nylund

Ingå

 • Kaj Karlstedt
 • Kalle Åberg
 • Benita Öberg

Kyrkslätt

 • Anna Aintila
 • Gunn Ekström
 • Henrik Fröberg
 • Sabina Holopainen
 • Tuovi Hyvärinen
 • Marjatta Savilahti

Lovisa

 • Rune Eriksson
 • Jonna Hinttaniemi
 • Arja Isotalo
 • Stefan Widlund
 • Gudrun Wikström

Raseborg

 • Ronny Avellan
 • Camilla Grundström
 • Sven Holmberg
 • Nina Wessberg
 • Fredrika Åkerö

Sibbo

 • Anders Backström
 • Carola Juselius
 • Marika Railila
 • Janica Sundbäck

Sjundeå

 • Kristian Parviainen

Åland

 • Karl-Johan Fogelström
 • Gösta Helander
 • Ulla-Liisa Latvala
 • Ulf Sjögren