Varuboden-Oslas Historia


Varubodens historia

Varuboden grundades 1.3.1921

1921
 • 31.1. interimskommitténs möte, Hjalmar Bernhards vd.
1921
 • 25.2. överlämnade interimskommittén ansvaret åt ett förvaltningsråd på niopersoner.
1921
 • 28.2. inköptes Andelslaget Livsmedel och Ab Livsmedelsbörs 8 butiker.
1921
 • 1.3. öppnades livsmedelsandelslagets 8 butiker i Varubodens regi.
1921
 • 6.5 inköptes Helsingfors allmänna konsumtionsförenings 13 butiker (5 såldes vidare till HOK och en till Elanto). Nu hade Varuboden 15 butiker varav en (i Gröndal) stängdes första året och ytterligare fyra följande år. 
1926
 • Fusionerades Helsinge Handelslag med Varuboden. 
 • Varuboden anslöt sig som medlem av SOK.
1927
 • Fusionerades Esbo Handelslag med Varuboden.
1928
 • Fusionerades Klemetskog Handelslag med Varuboden. Nu hade Varuboden nio butiker i fyra kommuner och en personal på 85 personer.
1930
 •  Varuboden hade 21 butiker.
1935
 • Fanns det 27 butiker och antalet anställda var 139 inleddes skoförsäljningen i Varuboden i Glaspalatset.
1936-1938
 • Öppnades sammanlagt 19 butiker.
1936
 • Varuboden hade knappt 5 000 medlemmar.
1937
 • Utkom första numret av Varubodens tidning“Vi och Vårt”. 
1939
 • Hade Varuboden 37 butiker.
 • Tidningen“Vi och Vårt” upphörde Varuboden hade 6 247 medlemmar. 
1950
 • Varuboden hade 46 butiker.
 • Blev Varubodens huvudkontor och lager i Sockenbacka färdigt.  
1951
 • Avgick Hjalmar Bernhards med pension och Robert Sundius blev vd. 
1955
 • Var butikernas antal 60. 
1959
 • hade Varuboden 5 205 medlemmar.
1962
 • Gick Robert Sundius i pension och Åke Stenström blev vd.

 

1965
 • Fusionerades Kyrkslätt Handelslag med Varuboden, VAK uppstod.
 • Varuboden hade 65 butiker varav 17 självbetjäningsbutiker.
1972
 • Avgick Åke Stenström och Sture Häggblom valdes till vd.
1973
 • Fusionerades Sjundeå Handelslag och Ingå Handelslag med Varuboden. 
1982
 • Fusionerades Andelsboden Västnyland med Varuboden.
1983
 • Begreppet regionhandelslag infördes; Varuboden ett av 23 regionhandelslag.
1984
 • Fusionerades Hangö Handelslag, Pojo Handelslag och Sibbo Handelslag med Varuboden.
 • Varuboden fanns nu i 12 kommuner eller städer. 
1985
 • Flyttade huvudkontoret till Kyrkslätt och Kyrkslätt blev Varubodens hemort. 
1991
 • Gick Sture Häggblom i pension och Håkan Smeds valdes till vd. 
1995
 • Intressebolag med Osuuskauppa Seutu Lohja; Uudenmaan Auto Oy Lohja och Lohjan Autokeskus Oy.
1999
 • Prisma Kyrkslätt öppnades.
 • Salon Automyynti fusionerades med Uudenmaan Auto Oy Lohja. 
2000
 • Intressebolaget Rekla Oy grundas tillsammans med Osuuskauppa Seutu.
2002
 • Fusionsförhandlingar med Salon Seudun Osuuskauppa och Osuuskauppa Seutu Lohja. Fusionsförslaget behandlades vid två extra stämmor och det fick ej kvalificerad (2/3 delar av avgivna röster) majoritet på den andra andelsstämman 16.12, varför fusionsförslaget förkastades.
2003
 • Penni-butikerna i Helsingfors och Esbo såldes.
2004
 • Håkan Smeds gick i pension och Folke Lindström valdes till vd.
 • 2.12. Ombildades Varubodens styrelse till att bestå av vd och minst 3 samt högst 5 av förvaltningsrådet för ett kalenderår i sänder valda medlemmar Varubodens personalfond grundades. 
2005
 • Penni-butikerna blev Sale. 
 • Prisma Kyrkslätt förstorades. 
2006
 • ABC Karis öppnades i april.
 • S-market Karis öppnades i maj. 
 • Sparenheterna i Masaby och Hangö övertogs och öppnades som Sale-butiker. 
2007
 • Uudenmaan Auto såldes till SSO den 1 januari.
 • Varubodens första fullmäktigeval hölls på våren och det första fullmäktigemötet i april.
 • Varuboden övertog PP-Auto i Ekenäs och Auto-VB bildades i maj.
 • Tenala Sale förstorades och öppnade i maj.  
 • Grankulla Rosso stängdes i juni. 
 • ABC automatstationen i Hangö öppnades på sensommaren. 
 • Varuboden sålde Sale Sågvexe-fastigheten i Hangö och köpte en industrihall i Hangö.
 • Varuboden hade 27 100 ägarkunder.
 • Sparkassan överfördes 12.10 till S-Banken. 
2008
 • ABC Ekenäs, Pickala och VB-Nickby öppnades. 
 • Sale i Norra Hangö öppnades i mars.
 • Nya Ingå S-market slog upp sina dörrar i april.
2009
 • Prismas parkeringsplatser utvidgades och likaså Alko.
 • Nya Sale Kantvik öppnades i maj.
 • Sale Kallbäck stängdes under våren Söderkulla S-market öppnades i oktober. 
2010
 • Varuboden köpte Valintatalo i Grankulla av Suomen Lähikauppa Oy och öppnade den som S-market i april.
 • Dotterbolaget Varuboden på Åland grundades i juli.  
 • VB-Center i Sjundeå blev restaurang Varucca. 
 • S-market Kyrkslätt och restaurang Rosso genomgick en ansiktslyftning under hösten. 
 • I september undertecknades ett intentionsavtal med Osuuskauppa Osla gällande en kombinationsfusion. 
 • I november godkände fullmäktigena i både Varuboden och Osla enhälligt fusionsavtalet. Kombinationsfusionen genomförs 30.6.2011. 
2011
 • Varuboden på Åland Ab:s S-market öppnades 9.6.2011.
 • Kombinationsfusionen mellan Osla och Varuboden genomfördes den 30.6. och det nya handelslaget Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag inledde sin verksamhet.