Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa osuuskaupan juoksevaa hallintoa lain ja sääntöjen sekä toimielinten päätösten ja ohjeiden mukaisesti. Johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa ja hallitusta osuuskaupan operatiivisessa johtamisessa ja valmistella hallitukselle annettavia esityksiä.

Johtoryhmä

  • Toimitusjohtaja Mathias Kivikoski
  • Hallintojohtaja Anne Schneider 
  • Infrajohtaja Anne Grundström 
  • Kehitysjohtaja Jukka Pöyhönen 
  • Toimialajohtaja Bengt Vinberg 
  • Toimialajohtaja Mikko Ala-Huikku 
  • Talousjohtaja Laura Koistinen