Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa osuuskaupan juoksevaa hallintoa lain ja sääntöjen sekä toimielinten päätösten ja ohjeiden mukaisesti. Johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa ja hallitusta osuuskaupan operatiivisessa johtamisessa ja valmistella hallitukselle annettavia esityksiä.

Johtoryhmä

  • Toimitusjohtaja Mathias Kivikoski
  • Toimialajohtaja Bengt Vinberg 
  • Toimialajohtaja Laura Koistinen
  • Kiinteistöjohtaja Mikko Ala-Huikku 
  • Talousjohtaja Katja Vähäjärvi
  • Henkilöstöjohtaja Paula Pajunen