Hallitus

Hallitus

Osuuskaupan sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu toimitusjohtaja ja 3–5 hallintoneuvoston valitsemaa jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. 

Hallituksen tärkeimmät tehtävät ovat

  • päättää osuuskaupan keskeiset strategiat ja tavoitteet, 
  • päättää vuosittain osuuskaupan taloudelliset kokonaistavoitteet ja tarvittavat toimintasuunnitelmat, 
  • päättää investoinnit ja kiinteän omaisuuden myynti,
  • johtaa ja valvoa operatiivista liiketoimintaa.
Varuboden-Oslan hallitus 2020

Puheenjohtaja: pankinjohtaja Arto Nurmi-Aro
Varapuheenjohtaja: KTM,DI Merja Partio
Toimitusjohtaja (Varuboden-Osla) Hannu Krook
KTM Heidi Collander