Hallinto ja johto


Hallinto ja johto

Osuuskauppa Varuboden-Osla on jäsentensä yhdessä omistama osuustoiminnallinen yritys. Jokainen osuuskaupan jäsen – eli osuuskaupan asiakasomistaja – omistaa yhtä suuren osan osuuskaupasta.

Jokaisella jäsenellä on myös mahdollisuus osallistua osuuskaupan päätöksentekoon esimerkiksi asettumalla ehdolle osuuskaupan edustajistoon tai äänestämällä edustajiston vaaleissa. Vaalit järjestetään joka neljäs vuosi, viimeksi keväällä 2020.

Corporate governance

Osuuskauppa Varuboden-Oslan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää kuvaavassa selostuksessa (Corporate Governance Statement) kerrotaan, millä tavoin hyvää hallintotapaa ja omistajaohjausta noudatetaan S-ryhmän alueosuuskaupoissa. VBO poikkeaa suurimmasta osasta muista alueosuuskaupoista siinä, että hallitus nimittää toimitusjohtajan ja hyväksyy toimitusjohtajasopimuksen ehdot sekä päättää palkitsemisperusteista. Toimitusjohtajan hallinnollisena esimiehenä toimii hallituksen puheenjohtaja. Sääntömuutoksen 1.1.2018 jälkeen toimitusjohtaja ei voi enää olla hallituksen puheenjohtaja mutta on kyllä aina hallituksen jäsen. 

VBO, Corporate Governance

VBO, Säännöt