Hallintoneuvosto

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa osuuskaupan hallintoa ja toimintaa, joita hallitus ja toimitusjohtaja hoitavat. Hallintoneuvosto myös nimeää hallituksen. Hallintoneuvosto voi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä. Hallintoneuvosto päättää osuuskaupan toimialan puitteissa asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista

2020:

Puheenjohtaja: Leena Munter-Ollus
Varapuheenjohtaja: Tom Liljestrand

Jäsenet:

Anna-Lotta Aaltonen
Ray Blomqvist
Timo Haapaniemi
Veronica Hertzberg
Christel Liljeström
Stina Lindgård
Staffan Lindholm
Daniel Lindroos
Nina Lindroos-Holmström
Esko Peltola
Daja Rothberg
Kenneth Sola
Yngve Söderlund

Henkilöstön edustajat:

Laura Hyppölä
Riitta Räsänen