Medlemsområden och mandatfördelning


Varuboden-Oslas verksamhetsområde är uppdelad i fem medlemsområden. Från varje område väljs ett visst antal fullmäktigeledamöter.

Om du bor på något av Varuboden-Oslas medlemsområden kan du rösta och ställa upp som kandidat endast på det området.

Om du däremot bor helt utanför Varuboden-Oslas område kan du själv välja vilket område du ställer upp eller röstar i.

Mandatfördelning

Antalet ledamöter som väljs från varje medlemsområde baserar sig på den relativa fördelningen av handelslagets medlemmar mellan områdena.

Område  Mandatfördelning 2024 
Åland 6 
Hangö–Raseborg–Ingå  11 
Sjundeå–Kyrkslätt–Grankulla 
Borgå  15 
Sibbo–Borgnäs–Askola–Pukkila–Lovisa–Lappträsk   9
Totalt  50