För ombudsmannen


Varje kandidat väljs från en kandidatlista som sammanställs av en ombudsman. Ombudsmannen kan inte själv vara kandidat.

Varuboden-Oslas val är ett proportionellt val. Vid proportionellt valsätt nomineras kandidater på flera kandidatlistor. Förutom det antal röster som en enskild kandidat får är det antal röster som samtliga kandidater på listan får som är avgörande.

Varuboden-Oslas verksamhetsområde är uppdelat i fem medlemsområden. För att upprätta en kandidatlista krävs två medlemmar i Varuboden-Osla som bor på medlemsområdet, varav den ena fungerar som listans ombudsman och den andra som ombudsmannens suppleant. Ombudsmannen bjuder in kandidater på sin kandidatlista.

Vem kan vara ombudsman?

Du kan bli ombudsman om

  • du bor på något av Varuboden-Oslas medlemsområden
  • du har blivit antagen som medlem i Varuboden-Osla senast 31.12.2023
  • du har fyllt 15 år före valårets början, dvs. du är född 2008 eller tidigare.

Ombudsmannen kan inte själv vara kandidat.

Hur gör jag en kandidatlista?

Du kan göra upp en kandidatlista i webbtjänsten via länken nedan. Vi rekommenderar i första hand att du gör en elektronisk kandidatlista. Det går lätt att bjuda in kandidater elektroniskt.

Kandidatlistan kan också göras på pappersblanketten som kan skrivas ut genom länken längst ner på sidan.

Om kandidaten bor utanför Varuboden-Oslas verksamhetsområde kan kandidatnomineringen ske endast i pappersformat.