Asiamiehelle


Jokainen ehdokas valitaan ehdokaslistalta, jonka kokoaa asiamies. Asiamies ei voi itse olla ehdolla.

Varuboden-Oslan vaaleissa noudatetaan suhteellista vaalitapaa. Suhteellisessa vaalitavassa ehdokkaat on nimetty usealle ehdokaslistalle. Läpipääsyyn vaikuttaa ehdokkaan henkilökohtaisesti saamien äänien lisäksi ehdokaslistan kaikkien ehdokkaiden saama äänimäärä.

Varuboden-Oslan toimialue on jaettu viiteen jäsenalueeseen. Ehdokaslistan perustamiseen tarvitaan kaksi jäsenalueella asuvaa Varuboden-Oslan jäsentä, joista toinen toimii listan asiamiehenä ja toinen asiamiehen varahenkilönä. Asiamies kutsuu ehdokkaita ehdokaslistalleen.

Kuka voi toimia asiamiehenä?

Voit ryhtyä asiamieheksi, kun

  • asut jollain Varuboden-Oslan jäsenalueella 
  • sinut on hyväksytty jäseneksi ennen vaalivuoden alkua 
  • olet täyttänyt 15 vuotta vaaleja edeltävän vuoden loppuun mennessä. 

Asiamies ei voi itse olla ehdolla.

Miten laadin ehdokaslistan?

Voit laatia ehdokaslistan verkkopalvelussa, johon pääset kirjautumaan alla olevasta linkistä. Suosittelemme ensisijaisesti sähköisen listan laatimista. Listalle voi helposti kutsua ehdokkaita sähköisesti.

Ehdokaslistan voi laatia myös paperisena listana valmiille pohjalle, jonka voi ladata sivun alalaidasta olevasta linkistä.

Jos ehdokas asuu Varuboden-Oslan toimialueen ulkopuolella, on ehdokasasettelu tehtävä paperisena.