För väljaren


Använd din rösträtt till ett gott ändamål!

Vem kan rösta i handelslagsvalet?

Du har rösträtt i valet om 

  • du har blivit antagen som medlem i Varuboden-Osla senast 31.12.2023
  • du har fyllt 15 år före valårets början, dvs. du är född 2008 eller tidigare.

Vem kan jag rösta på?

Du kan bekanta dig med kandidaterna i Varuboden-Oslas valkompass, där kandidaterna presenterar sig själva. När röstningen börjar kommer du också vidare till den elektroniska röstningen via valkompassen.

Här hittar du kandidaterna enligt medlemsområde:

Hur röstar jag?

Du röstar enkelt via det elektroniska röstningssystemet.

Det är också möjligt att rösta per post. Alla röstberättigade medlemmar får hem ett brev med information om valet i månadsskiftet mars–april. Brevet innehåller en lista på kandidater och en röstsedel med instruktioner.