För väljaren


Använd din rösträtt till ett gott ändamål!

Vem kan rösta i handelslagsvalet?

Du har rösträtt i valet om 

  • du har blivit antagen som medlem i Varuboden-Osla senast 31.12.2023
  • du har fyllt 15 år före valårets början, dvs. du är född 2008 eller tidigare.

Vem kan jag rösta på?

Du kan bekanta dig med kandidaterna i Varuboden-Oslas valkompass, där kandidaterna presenterar sig själva. När röstningen börjar kommer du också vidare till den elektroniska röstningen via valkompassen.

Hur röstar jag?

Du röstar enkelt via det elektroniska röstningssystemet (länken aktiveras när röstningen inleds 2.4).

Det är också möjligt att rösta per post. Alla röstberättigade medlemmar får hem ett brev med information om valet i månadsskiftet mars–april. Brevet innehåller en lista på kandidater och en röstsedel med instruktioner.