Mängden svinn i S-Garden kring tre procent


18.9.2021

Vårt handelslags trädgårdsbutik, S-Garden, som finns i Borgå, har under årens lopp jobbat långsiktigt för att minimera blomsvinnet. När man jobbar med levande material uppstår det ofrånkomligen svinn, men man ska kunna hålla det så litet som möjligt. På grund av det här är ändå blomsvinnet stort om man till exempel jämför med matbutikernas svinnprodukter. I S-Garden ligger svinnmängderna för blommor kring tre procent.

I S-Garden säljs både snittblommor och krukväxter. Av de här två är snittblommorna ofta känsligare än blommande krukväxter.

– Till exempel rosor håller sig fräscha ungefär 5–7 dagar. Därför beställer vi av dem till butiken några gånger i veckan, berättar S-Gardens butikschef Salla Haapatalo.

Det viktigaste redskapet i jobbet för att minska svinnet i S-Garden är det samma som i vårt handelslags matbutiker och restauranger, det vill säga framförhållning och att följa med tidigare års försäljningar när man gör beställningar. Speciellt snittblommorna är känsligare och det finns därför behov att ha en noggrann framförhållning. Blombutikens största säsong är julen och den är svårast att förutspå. Den brådaste säsongen är ett par veckor och då köper kunderna vanligtvis mycket blommor vilket kan göra det svårt att förutspå kommande åtgång.

I S-Garden har man strävat efter att hålla svinnet litet genom att ta förhandsbeställningar av kunder och hålla urvalet tillräckligt men ändå rätt så rimligt jämfört med butikens volym.

Förläng snittblommornas hållbarhet hemma: skär en ny snittyta och byt vatten tillräckligt ofta.

Den här veckan är det Spillvecka. Varuboden-Osla minskar aktivt svinn i all sin verksamhet. Läs också: 

Det är dags att uppskatta maten

Att minska på svinn är en del av butikens vardagsrutiner

Restaurangernas arbete mot svinn förlöper bra