Restaurangernas arbete mot svinn förlöper bra


16.9.2021

Våra restauranger gör dagligen konkreta ting för att minska på matsvinn. Vi har redan nu kunnat minska betydligt matsvinnet i våra restauranger.  Existerande prognoser används vid produktbeställningar och exempelvis vid större helger används tidigare års beställnings- och försäljningssiffror. På det här sättet är det enklare att beställa vettigt det som behövs.  På ABC-trafikstationerna i vårt handelslag används produkter från stationens restaurang, snabbmatsställe och butik i kors för att minska på svinnet.  Sallad är ett bra exempel på en produkt vars svinn vi har kunnat minska avsevärt på det här sättet. Då det kommer till caféprodukter vill vi satsa på att det är färskt och bjuda kunder på välsmakande sött och salt till kaffet.  I det här sammanhanget har vi medvetet minskat på den mängd produkter vi tillreder per gång och samtidigt kunnat garantera att produkterna är färska samt minimera svinn.

Även kunderna har en viktig roll och bär ansvar i kampen för att minska matsvinn: man borde egentligen bara ta så mycket mat på tallriken som man orkar äta upp.   För att påminna om det har vi vid buffébordet också satt upp meddelanden åt kunderna där personalen påminner till exempel om att ”ta endast så mycket mat som du orkar äta, du kan alltid ta till”. Då fäster kunderna mer uppmärksamhet vid den mängd mat de slänger bort. På våra ABC-trafiksstationer har vi tagit i bruk kärlreturer som fungerar med så kallad självbetjäning och kunderna returnerar kärlen direkt till disklinjen.  Efter att vi övergick till den modellen är den mängd mat som kunderna lämnar kvar på tallriken allt mindre och mängden bioavfall har minskat.

Vi tar tillsammans vara på naturen och tar endast så mycket mat på tallriken som vi behöver för att bli mätta.

Vi äter upp all mat på tallriken!

Den här veckan är det Spillvecka. Varuboden-Osla minskar aktivt svinn i all sin verksamhet. Läs också

Att minska på svinn är en del av butikernas vardagsrutiner

Det är dags att uppskatta maten