Endast tre procent av S-Gardens snittblommor blir svinn


Vårt handelslags arbete för att minska svinn gäller naturligtvis alla våra branscher. Vårt handelslags trädgårdsbutik, S-Garden, som finns i Borgå, har under årens lopp jobbat långsiktigt för att minimera blomsvinnet. Särskilt när det gäller snittblommor kan mängden svinn vara stort, eftersom det är svårt att förutse försäljningen.

18.9.2022

Växtsvinn är nästan lika stort som matsvinn. Blomsteraffärer och partiförsäljare i Finland uppskattar att de slänger 2–20 procent av sitt blomlager, beroende på säsong. När man jobbar med levande material uppstår det ofrånkomligen svinn, men man ska kunna hålla det så litet som möjligt. Därför är blomsvinnet stort om man till exempel jämför med matbutikernas svinnprodukter. I S-Garden ligger svinnmängderna för blommor kring tre procent. När man gör beställningar i S-Garden jämför man beställningsmängder med föregående säsongs försäljning, man strävar efter att ta förhandsbeställningar på bundna buketter av kunder och då kan man hålla utbudet av snittblommor på en tillräcklig men måttlig nivå. Vid behov säljs växterna också till nedsatt pris.

I S-Garden säljs både snittblommor och krukväxter. Av de här två är snittblommorna ofta känsligare än blommande krukväxter. I butiken ser man noggrant till snittblommornas hygien. Rent vatten i vaser och nya snittytor är mycket viktigt för växternas hållbarhet. Med beställningsrytmer och -mängder kan man också minska svinn.

– Till exempel håller sig rosor hemma i vas fräscha ungefär 5–7 dagar. Vi beställer inhemska rosor alltid när det finns, eftersom produkterna då transporteras en kortare väg och är färskare när de kommer till oss. Vi strävar också att köpa in andra inhemska snittblommor när det finns, eftersom vi enligt vår erfarenhet inte då behöver reklamera leverantörer ofta, berättar S-Gardens butikschef Salla Haapatalo.

Det viktigaste redskapet i jobbet för att minska svinnet i S-Garden är detsamma som i vårt handelslags matbutiker och restauranger, det vill säga framförhållning och att följa med tidigare års försäljningar när man gör beställningar. Särskilt snittblommor är mer känsliga och det är därför viktigt att förutse försäljningen noggrant.

– När vi gör beställningar jämför vi beställningsvolymerna med försäljningen från föregående säsong för att få så noggranna beställningsmängder som möjligt. Blombutikens största säsong är julen och den är svårast att förutspå. Säsongen pågår en kort tid och försäljningen är vanligtvis stor, vilket kan göra det svårt att förutse framtida försäljning, fortsätter Haapatalo.

I S-Garden har man strävat efter att hålla svinnet litet genom att ta förhandsbeställningar av kunder och hålla urvalet tillräckligt men ändå rätt så rimligt jämfört med butikens volym. Vid behov säljs växter till nedsatt pris om växten till exempel tar en paus från blomningen, men ännu är fin som grön växt mellan blomningsperioderna.

 

Förläng snittblommornas hållbarhet hemma: skär en ny snittyta med kniv och byt vatten tillräckligt ofta.

Den här veckan är det Spillvecka. Varuboden-Osla minskar aktivt svinn i all sin verksamhet. Läs också: Svinnprodukter säljer nu bättre än någonsin förr, Tillsammans med våra kunder jobbar vi för att minska svinnet, Restaurangernas andel av matsvinnet 17 procent