SOKOS


PRODUKTGRUPPSANSVARIG

Som produktgruppsansvarig svarar du för produkttillgången och kvaliteten på kundservice på din egen avdelning. Dessutom ansvarar du för att din avdelning uppnår goda resultat och för att utveckla hela affären tillsammans med enhetschefen och resten av personalen. Du leder ditt eget team med coachande tag, och uppmuntrar och hjälper dem att lyckas i sitt jobb. Till din dagliga arbetsbeskrivning hör också starkt att jobba med olika system som berör produkttillgång.

 

BITRÄDANDE ENHETSCHEF

Som biträdande enhetschefen svarar du tillsammans med enhetschefen för kundtillfredsställelsen, servicen, processerna, personalens handledning och det operativa resultatet. Vi har biträdande enhetschefer på alla våra branscher, alltså inom dagligvaru- och bruksvaruhandeln, i trafikbutiker och restauranger. Arbetsuppgiften som biträdande enhetschef erbjuder dig möjligheten att jobba i en omgivning som lär stenhård prioritering, snabb reaktionsförmåga och goda kundservicekunskaper. Den biträdande enhetschefen svarar självständigt för enheten när chefen är på semester. Uppgiften är också ett bra språngbräde för eventuella framtida uppgifter som enhetschef.

 

ENHETSCEHF

Som enhetschef svarar du för affärens verksamhet, det operativa resultatet, kundtillfredsställelsen, servicen, processerna och personalens handledning. I din dagliga arbetsbeskrivning är ett coachande ledarskap, att uppmuntra och hjälpa medarbetarna så de lyckas i sitt arbete, starkt närvarande. Du har som stöd enhetens yrkesskickliga och kompetenta team, som ser vikten av att trivas på jobbet och en positiv atmosfär där man stöder och hjälper varandra. Dessutom har du Varuboden-Oslas stödfunktioner och branschledning som hjälp. Som enhetschef är du personal- och resultatansvarig.

 

FÖRSÄLJARE PÅ VARUHUSET SOKOS

Till dina dagliga arbetsuppgifter som försäljare på varuhuset Sokos hör en individuell och personlig kundservice och försäljning och kundservice vid kassan. I ditt arbete är det viktigt att beakta kundernas behov och att svara mot dem genom att ge kunden råd och rekommendera olika produkter. Dessutom innefattar arbetsdagen att fylla på hyllor, göra produktpresentationer, prissätta varor, kontrollera produkttillgång och följa upp åtgången. Mer detaljerade kunskaps- och utbildningskrav bestäms utgående från vilken avdelning du jobbar på. Också dekoratörs- och lageruppgifter kan ingå i de arbetsuppgifter som ska utföras.