Market


FÖRSÄLJARE

Till dina arbetsuppgifter som försäljare hör bl.a. att betjäna kunder i kassan, plocka upp varor i hyllan och göra produktpresentationer, att kontrollera datum och att hålla butiken städad. På en del av våra enheter städar också försäljarna.

Du erbjuder högklassig kundservice som överträffar kundernas förväntningar i alla dina arbetsuppgifter. Efter introduktionen känner du till de produkter och tjänster vi erbjuder och frågor som berör ägarkundskap så att du kan berätta om dem för våra kunder utgående deras behov. Du kan se servicesituationen med kundens ögon och du garanterar en högklassig service med din egen glada och positiva kundserviceinställning.

Du kan också ta emot tilläggsskift från våra andra enheter om du vill, exempelvis trafikbutiker eller restauranger och på så sätt öka din lönenivå.

 

MATTORGSFÖRSÄLJARE

Som mattorgsförsäljare jobbar du i betjäningsdisken och till dina uppgifter hör bland annat att kontrollera produkternas kvalitet och att de är färska och att ställa fram produkter. Beroende på enhet och kontraktstimmar deltar försäljarna vid mattorget också i affärens andra arbetsuppgifter.

Du erbjuder högklassig och hjärtlig kundservice vid mattorget och brinner för matlagning. Efter introduktionen känner du till de produkter och tjänster vi erbjuder och frågor som berör ägarkundskap så att du kan berätta om dem för våra kunder utgående deras behov. Du ser till att produktpresentationerna är lockande och att produkterna är läckra och färska. Du kan se servicesituationen med kundens ögon och du garanterar en högklassig service med din egen glada och positiva kundserviceinställning.

 

PRODUKTGRUPPSANSVARIG

Som produktgruppsansvarig svarar du för produkttillgången och kvaliteten på kundservice på din egen avdelning. Dessutom ansvarar du för att din avdelning uppnår goda resultat och för att utveckla hela affären tillsammans med enhetschefen och resten av personalen. Du leder ditt eget team med coachande tag, och uppmuntrar och hjälper dem att lyckas i sitt jobb. Till din dagliga arbetsbeskrivning hör också starkt att jobba med olika system som berör produkttillgång.

 

BITRÄDANDE ENHETSCHEF

Som biträdande enhetschefen svarar du tillsammans med enhetschefen för kundtillfredsställelsen, servicen, processerna, personalens handledning och det operativa resultatet. Vi har biträdande enhetschefer på alla våra branscher, alltså inom dagligvaru- och bruksvaruhandeln, i trafikbutiker och restauranger. Arbetsuppgiften som biträdande enhetschef erbjuder dig möjligheten att jobba i en omgivning som lär stenhård prioritering, snabb reaktionsförmåga och goda kundservicekunskaper. Den biträdande enhetschefen svarar självständigt för enheten när chefen är på semester. Uppgiften är också ett bra språngbräde för eventuella framtida uppgifter som enhetschef.

 

ENHETSCEHF

Som enhetschef svarar du för affärens verksamhet, det operativa resultatet, kundtillfredsställelsen, servicen, processerna och personalens handledning. I din dagliga arbetsbeskrivning är ett coachande ledarskap, att uppmuntra och hjälpa medarbetarna så de lyckas i sitt arbete, starkt närvarande. Du har som stöd enhetens yrkesskickliga och kompetenta team, som ser vikten av att trivas på jobbet och en positiv atmosfär där man stöder och hjälper varandra. Dessutom har du Varuboden-Oslas stödfunktioner och branschledning som hjälp. Som enhetschef är du personal- och resultatansvarig.