Vårt handelslags webbutik för mat förenhetligas i början av december – S-market Näse och Prisma Kyrkslätt övergår också till tjänsten S-kaupat


24.11.2021

Efterfrågan på att handla mat på webben har ökat kraftigt. Vi har i år utvidgat vårt nätverk av webbutiker för mat i vårt handelslag. I år har två nya butiker lagts till i nätverket. I våras byggdes det ett utlämningsställe i S-market Söderkulla  Sibbo och i slutet av oktober när den förnyade S-market Ekenäs öppnades blev det också möjligt för kunderna att beställa sina inköp på nätet. I Lovisa S-market är byggarbetet av utlämningsstället för tillfället i full gång. Utlämningsstället i Lovisa kommer att bli klart ännu i slutet av det här året. I början av december öppnas ett utlämningsställe i S-market Karis, och kunderna kan beställa sina uppköp till Karis två dagar i veckan. Produkterna plockas i S-market i Ekenäs. Sale Grani i Grankulla har också ett utlämningsställe dit kunderna kan beställa sina inköp. De här produkterna plockas i sin tur i Kyrkslätt Prisma. I och med att efterfrågan stiger, finns det också planer på andra enheter på vårt handelslags verksamhetsområde.

Webbutiken för mat utvecklas kontinuerligt så att den allt bättre ska svara mot kundernas behov. S-gruppens nya plattform för näthandel, S-kaupat, togs i bruk för drygt ett år sedan, och plattformen utvecklas hela tiden. Man vill att tjänsten ska motsvara den aktuella kundupplevelsen. Tjänsten har utvecklats smidigt tillsammans med kunderna och på basis av respons har det rätt snabbt lagts till nya funktionaliteter. Eftersom webbutiken ännu är under utveckling, fungerar den endast på ett språk, finska. Meningen är att webbutiken börjar fungera på svenska under nästa år. På de enheter som öppnats i år görs matbeställningarna på webben på adressen s-kaupat.fi.  S-market Näse och Kyrkslätt Prisma har använt tjänsten Foodie.fi, men nu i början på december övergår också de till tjänsten S-kaupat. På det sättet förenhetligas webbutikstjänsten på hela vårt verksamhetsområde.

I webbutiken för mat kan man göra sina matinköp på webben och hämta dem från utlämningsstället vid önskad tidpunkt.

Webbutiken för mat finns på adressen s-kaupat.fi