Restaurangernas andel av matsvinnet 17 procent


Inom restaurangbranschen kommer det största svinnet från servering. Det är mat som har stått framme i matbuffén eller tillretts till det ändamålet. Dessutom uppstår det svinn från matgästernas matrester och i restaurangers kök när man tillreder mat. Våra restauranger gör dagligen konkreta ting för att minska på matsvinn. Mängden matsvinn som uppstår inom restaurangbranschen är cirka 61 miljoner kilo, enligt en studie från Naturresursinstitutet. I vårt handelslags restauranger förlöper arbetet för att minska svinn bra, och tillsammans med våra kunder strävar vi efter att minska mängden svinn.

16.9.2022

Arbetet för att minska svinn förlöper bra

Vårt handelslag har restaurang Rosso i Borgå och det finns restauranger och snabbmatsrestauranger i anslutning till våra ABC-trafikstationer. Våra restauranger gör dagligen konkreta ting för att minska på matsvinn. Vi har redan nu kunnat minska matsvinnet i våra restauranger avsevärt.  Existerande prognoser används vid produktbeställningar och exempelvis vid större helger används tidigare års beställnings- och försäljningssiffror. På det här sättet är det enklare att beställa vettigt det som behövs.  På ABC-trafikstationerna i vårt handelslag används produkter från stationens restaurang, snabbmatsställe och butik i kors för att minska på svinnet.  Sallad är ett bra exempel på en produkt vars svinn vi har kunnat minska avsevärt på det här sättet. Då det kommer till caféprodukter vill vi satsa på att det är färskt och bjuda kunder på välsmakande sött och salt till kaffet.  I det här sammanhanget har vi medvetet minskat på den mängd produkter vi tillreder per gång och samtidigt kunnat garantera att produkterna är färska samt minimera svinn.

Även kunderna har en viktig roll och bär ansvar i kampen för att minska matsvinn: man borde egentligen bara ta så mycket mat på tallriken som man orkar äta upp.   För att påminna om det har vi vid buffébordet också satt upp meddelanden åt kunderna där personalen påminner till exempel om att ”ta endast så mycket mat som du orkar äta, du kan alltid ta till”. Då fäster kunderna mer uppmärksamhet vid den mängd mat de slänger bort. På våra ABC-trafikstationer har vi tagit i bruk kärlreturer som fungerar med så kallad självbetjäning och kunderna returnerar kärlen direkt till disklinjen.  Efter att vi övergick till den modellen är den mängd mat som kunderna lämnar kvar på tallriken allt mindre och mängden bioavfall har minskat.

ABC Pickala – mer uppmärksamhet vid produktåtgång

ABC Pickala ligger längs den livligt trafikerade Kustvägen och antalet kunder är rätt stort. Alla dagar i veckan serveras det lunchbuffé. Att förutsäga svinn från lunchbuffén kan vara rätt utmanande, men i ABC Pickala har man ett system som hjälp.

– Vi har ett system i användning som ger oss exakt information om hur många lunchportioner vi säljer per dag. Då kan vi planera mängder och samtidigt också minska svinnet. Hamburgare och andra à la carte-portioner görs enligt kundernas beställningar, vilket innebär att de inte blir svinn, säger enhetschef Tea Taipale.

ABC Pickala använder också maträddningstjänsten ResQ Club, genom vilken kunder kan köpa produkter som håller på att bli gamla billigare. Till exempel säljs det en del söta kaffebröd från föregående dag genom ResQ-applikationen, eftersom de har en ganska kort försäljningsperiod och därmed är det svårare att förutspå åtgången.

I restaurangernas arbete mot svinn behövs också kundernas hjälp. Vi tar tillsammans vara på naturen och tar endast så mycket mat på tallriken som vi behöver för att bli mätta.

 

Den här veckan är det Spillvecka. Varuboden-Osla minskar aktivt svinn i all sin verksamhet. Läs också: Svinnprodukter säljer nu bättre än någonsin förr, Tillsammans med våra kunder jobbar vi för att minska svinnet