Handelslagsvalet 2024


Tack till alla väljare och kandidater

Varuboden-Oslas handelslagsval tog slut den 22 april. Valresultatet publiceras den 6 maj. Efter detta informerar vi personligen dem som vunnit ett presentkort.

Handelslaget är ett företag som ägs av sina medlemmar och i vars beslutsfattande medlemmarna kan delta på många olika sätt. Medlemmarna representeras av fullmäktige, som väljs bland ägarkunderna vart fjärde år. Fullmäktige fungerar som ett språkrör och förmedlar medlemmarnas åsikter till handelslagets ledning. På det sättet sörjer fullmäktigemedlemmarna för att handelslagets tjänster och förmåner utvecklas med beaktande av ägarnas önskemål. 

Fullmäktige består av 50 medlemmar. Fullmäktigemedlemmarna väljs för fyra år åt gången och träffas två gånger per år, på våren och på hösten. Fullmäktige representerar alla Varuboden-Oslas över 70 000 ägarkunder. 

Har du frågor?


För ytterligare information om valet, kontakta Ann-Christine Kjellberg på adressen vbo.vaalit@sok.fi eller numret 010 762 6627 (lna/msa, vardagar kl. 9–15).