Varuboden-Osla donerar det egna området till godo


22.2.2021

Handelslaget Varuboden-Oslas förvaltningsråd ordnar igen kampanjen ”Det egna området till godo” och delar under våren 2021 ut 100 000 euro ur sin bruksfond. Bidrag kan sökas av olika organisationer, samfund, föreningar eller övriga aktörer för innovativ verksamhet som är riktad till barn och unga och som ökar deras välbefinnande.

Vi prioriterar innovativa projekt, som gynnar stora grupper av barn och unga och som helst också går att förverkliga under exceptionella förhållanden såsom coronapandemin.

– Just nu känns det extra angeläget att stöda barn och ungdomar. För oss alla – men särskilt för barn och unga – har coronasituationen inneburit en stor förändring, säger förvaltningsrådets ordförande Leena Munter-Ollus. Skolor och studier på distans och stora begränsningar i hobbyverksamheten har inneburit att många barn och unga har blivit mer isolerade än vanligt. Jag har själv tre barn och ser hur den rådande situationen påverkar deras val, deras människorelationer och den närmaste framtiden.

Ansökningstiden är 1-31.3.2021. Ansökan görs elektroniskt här. 

Verksamheten ska riktas till barn och unga som är bosatta på handelslagets verksamhetsområde, och bidrag kan inte sökas av politiska partier, kommuner, städer och församlingar och inte heller för sådan verksamhet som redan sponsras av Varuboden-Osla.

Beslut om donationerna fattas av regionala arbetsgrupper, som består av handelslagets förvaltning och butikschefer. Donationerna utbetalas i juni 2021.

– Vi hoppas att så många av våra lokala föreningar som möjligt är aktiva och ansöker om bidrag och att vi på det sättet tillsammans kan arbeta för att stöda barns och ungas välmående i dessa exceptionella tider, säger Leena Munter-Ollus.

Ytterligare information: Det egna området till godo