Det egna området till godo

Handelslaget Varuboden-Osla delade under åren 2015–2017 ut sammanlagt 375 000 euro inom ramen för kampanjen ”Det egna området till godo" till olika föreningar och sammanslutningar, som arbetar för det allmänna goda på handelslagets verksamhetsområde. Under dessa exceptionella tider vill vi ordna kampanjen igen, och Varuboden-Oslas förvaltningsråd har beslutat att använda 100 000 euro av bruksfondens medel för ändamålet.

Våren 2021 delar vi således ut 100 000 euro till olika organisationer, samfund, föreningar eller övriga aktörer för innovativ verksamhet för barn och unga och som ökar deras välbefinnande.

Man kan ansöka om bidrag för verksamhet eller projekt, som har som mål att öka barns och ungas välbefinnande. Vi prioriterar innovativa projekt, som gynnar stora grupper av barn och unga och som helst också går att förverkliga under exceptionella förhållanden såsom coronapandemin. Verksamheten ska riktas till barn och unga som är bosatta på handelslagets verksamhetsområde.

Bidrag kan inte sökas av politiska partier, kommuner, städer och församlingar och inte heller för sådan verksamhet som redan sponsras av Varuboden-Osla.

Ansökningstiden är 1-31.3.2021. Ansökan görs elektroniskt och länken till ansökan öppnas på den här sidan.

Beslut om donationerna fattas av regionala arbetsgrupper, som består av handelslagets förvaltning och butikschefer. Donationerna utbetalas i juni 2021.

Var aktiva – låt oss tillsammans arbeta för vårt eget område genom att stöda barns och ungas välmående!

Ytterligare information fås per telefon 010 762 6627 vardagar kl. 9-15 (0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min) eller per e-post vbo.tapahtumat@sok.fi.