Vardagen i Varuboden-Oslas enheter normaliseras när coronasituationen lättar


24.6.2021

I nästan ett och ett halvt års tid har Finland levet i skuggan av coronapandemin. Också inom handelsbranschen har den avvikande situationen märkts i kundernas köpbeteende, allt från hamstringen under de första dagarna till ett ökat intresse för näthandel.

Därför började Varuboden-Osla raskt utveckla nya serviceformer såsom att öppna en timme tidigare för personer som hörde till en griskgrupp. Riskgruppstimmen blev snabbt mycket populär.

– Vi ville också svara mot kundernas önskemål att sköta sina uppköp hemifrån, berättar branschdirektör Bengt Vinberg på Varuboden- Osla. Då valde vi att börja samarbeta med flygplatsparkeringsbolaget GoParking, som tog hand om plocknings- och hemleveranstjänsten. I samarbete med dem kunde vi starta tjänsten snabbt och erbjuda alla våra kunder på hela vårt verksamhetsområde samma tjänst.

– Samarbetet med Varuboden-Osla startade snabbt och effektivt, och vi har flexibelt utvecklat tjänsterna efterhand som efterfrågan ökat, säger Jesse Paananen på GoParking. Det har varit intressant att vara med om ett sådant brytningsskede inom mathandeln, och samtidigt har vi fått vara med och betjäna en stor mängd kunder, som inte har haft möjlighet att göra butiksbesök, med hemleveranser.

Under våren utvidgades tjänsten också till Åland, när pandemisituationen förvärrades där. Nu när sommaren närmar sig och koronasituationen så småningom förbättras, har det blivit dags att utvärdera situationen på nytt och GoParking kommer att koncentrera sig på sin egentliga affärsverksamhet, flygplatsparkering.

Också en annan coronainnovation, riskgruppstimmen, upphör från början av augusti.

– När vaccinationstäckningen ökar, minskar behovet av riskgruppstimmen, konstaterar Bengt Vinberg. Vi kommer ändå inte att helt återgå till de öppettider vi hade före pandemin, utan i en del enheter har öppettiderna redan förlängts och i en del kommer de att förlängas från början av augusti. Många av de saker vi har tagit in under coronapandemin, t.ex. plexiglas vid kassorna, har säkert kommit för att stanna och vår prioritet är fortsättningsvis att både våra kunder och vår personal ska känna sig trygga i våra enheter.