Unga framtida förmågor — Varuboden-Osla uppmuntrar barn och unga på sitt verksamhetsområde och delar ut nästan 30 000 euro i stipendier till skolor


Så här i slutet av läsåret belönar handelslaget Varuboden-Osla igen positiva elever och studerande på sitt verksamhetsområde och delar ut stipendier för närmare 30 000 euro. Att uppmuntra till en positiv livssyn är ett viktigt kriterium för Varuboden-Osla, och därför delas stipendierna av tradition ut till elever som uppvisar positiv attityd.

30.5.2022

Vårt handelslag betonar i sponsring och andra donationer arbete med att främja barns och ungas välbefinnande. Ungdomar och deras välbefinnande är också en satsning på framtiden, ett stort antal av dessa personer kommer in i arbetslivet i något skede och vi vill redan i ett tidigt skede uppmuntra till en positiv attityd och vilja att hjälpa andra. Vi är igen i år med och stöder stipendieutdelningen i skolor och delar ut stipendier till skolor på handelslagets verksamhetsområde för närmare 30 000 euro. Stipendierna delas ut i form av presentkort till S-gruppen.

Stipendierna delas ut till elever och studerande som oavsett skolframgång uppvisar positiv attityd. Stipendier delas ut i grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter på handelslagets verksamhetsområde, i östra och västra Nyland och på Åland. Stipendierna är en viktig och fin sak speciellt för mottagarna, och att på vårfesten få ett stipendium och erkännande för det man gjort, är en fin och lite spännande stund som man ofta kommer ihåg långt framöver. Också lärarna uppskattar stipendieutdelningen. Det har varit viktigt för vårt handelslag att vara med och uppmuntra barn och unga till positiva handlingar. Det här är minst lika viktigt som vitsord. I vårt handelslag har stipendieutdelningen långa anor och under åren har utdelningskriterierna förblivit nästan oförändrade.

– För oss är det viktigt att uppmuntra till att ha en positiv livssyn och att vara serviceinriktad. Vi har traditionellt delat ut stipendier till elever i sista klass som uppvisar positiv attityd på alla livsområden. Detta är en lika viktig fråga för framtiden som betygen, säger Anne Schneider , handelslagets administrativa direktör.

I år delas stipendierna ut till 167 skolor: både svensk- och finskspråkiga yrkesläroanstalter, gymnasier och grundskolor på handelslagets verksamhetsområde, det vill säga östra och västra Nyland och Åland. Stipendier delas ut för närmare 30 000 euro.

Tilläggsinformation: Administrativ direktör Anne Schneider, tfn 010 762 6615