Svinnlådorna och Brödispåsarna fortgående favoriter


10.2.2020

Redan i flera års tid har Svinnlådor och Svinnpåsar samt Brödispåsar sålts i alla Varuboden-Oslas affärer. I Svinnlådorna och Svinnpåsarna säljs frukter och grönsaker som utseendemässigt kanske inte längre är helt perfekta, men ändå är fullt användbara. I Brödispåsarna säljs i sin tur bröd, där ”bäst före-datum” går ut samma dag, till ett förmånligt pris.

Svinnlådorna, som kostar två euro, tog man först på prov till en affär. Kunderna blev genast intresserade och därmed togs lådorna till försäljning i alla affärer hösten 2017. År 2019 såldes det sammanlagt ungefär 30 000 Svinnlådor och Svinnpåsar i Varuboden-Oslas affärer och det minskade ungefär 100 000 kilogram på matsvinnet.

– Både S-gruppen och Varuboden-Osla har haft som mål att minska matsvinnet och man har jobbat mycket på det redan under en längre tid bland annat då det gäller beställnings- och leveransprocesser och sortimentstyrning. Varuboden-Osla lånade modellen till svinnprodukterna, alltså försäljning av så kallade ”andraklass” frukt- och grönsaksprodukter, från Sverige, där man hade prövat på liknande lösningar i dagligvaruhandeln. Då man köper frukter och grönsaker inverkar produkternas utseende och det hur färska de är på inköpsbeslutet, men de produkter som hamnar i svinnlådan är inte längre de bästa i dessa avseenden, men ännu fullt användbara. Försäljningen av de här produkterna minskar direkt på onödigt svinn, alltså det att användbara färskprodukter blir avfall, berättar distriktschef Annina Kallinen.

År 2018 fick Svinnlådorna en lillasyster av de så kallade Brödispåsarna vilka innehåller bröd där ”bäst före datum” går ut samma dag. Brödis-påsarna är mycket populära och på många ställen säljs de slut redan under morgonen. Under det första året såldes närmare 60 000 påsar och år 2019 något färre. Detta beror ändå inte på att påsarna har blivit mindre populära utan brödsvinnet har också minskats på andra sätt. I allt fler affärer finns nu ett bageri, vilket gör det lättare att anpassa brödmängden enligt förfrågan och då minskar också mängden svinn.

– Vi i Varuboden-Osla vill vara föregångare då det gäller hållbarhet och vi vill göra synliga gärningar för omgivningen och hållbarheten. Att märkbart minska på färskprodukternas svinn har varit en sådan gärning. Försäljningen av dessa Svinn- och Brödisprodukter har varit en naturlig fortsättning på produkter med bäst före datum till ett dubbel-rabatterat pris. Vi söker kontinuerligt efter nya sätt att minska på svinnet, säger Kallinen.

Ytterligare information ger distriktschef Annina Kallinen, tfn 010 762 6368