Också Varuboden-Osla med andra året i rad i kampanjen Mielinauha – Genom att köpa ett Mieliband stöder du arbetet för psykisk hälsa


S-gruppen och även vårt handelslag deltar i Mieli rf:s insamling Mielinauha nu andra gången. I år ordnas kampanjen Mielinauha för sjätte gången. Med kampanjen samlas det in medel till arbetet för psykisk hälsa och krishjälp i Finland. Insamlingen pågår från början av april till slutet av juni och under den här tiden finns de gröna Mielibanden till salu i alla våra marketenheter på fastlandet. Under kampanjen säljs också kampanjprodukter, t.ex. en Mielinauha-bukett som säljs på vissa av våra verksamhetsställen i april och maj.

30.3.2023

Alla har det jobbigt ibland

I år är vårt handelslag med andra året i rad i den viktiga kampanjen Mielinauha och man kan stöda arbetet för mental hälsa genom att köpa ett Mieliband, som kostar 4 euro, i våra marketenheter under tiden 30.3–30.6.2023. Huvudbudskapet i årets Mielinauha-kampanj är: ”Alla har det jobbigt ibland. Ibland klarar man ensam av livets knutar, ibland behöver man hjälp.  Genom att delta i MIELI rf:s kampanj Mielinauha stöder du allas möjlighet att bli hörda och lösa sina knutar.”

Den exceptionella globala situationen och osäkerheten påverkar finländarnas psykiska hälsa och behovet av hjälp har ökat bland människor i alla åldrar. Många människor har ett skyddsnät eller redskap att hantera omvälvande situationer i livet på egen hand. Men det är också lika vanligt att man behöver hjälp i vissa skeden av livet för att klara av sådant som tynger tankarna. Bekymmer lättar när man kan dela dem med någon och det är viktigt att också kunna prata om sådana saker som är svåra och tynger sinnet.  Det som ändå är positivt nu är att man har gett psykisk ohälsa ett ansikte och allt fler vågar prata mer om mentalt välmående och också be om hjälp.

Mental hälsa viktigt för en välmående personal i vårt handelslag

I vårt handelslag har vi arbetat långsiktigt för att främja medarbetarnas mentala hälsa. I vårt handelslag har allt utgått från vår organisationskultur där vi poängterar öppenhet, jämlikhet och omsorg.

För personalen har det planerats många former av stöd, bland annat modellen för tidigt stöd. Mielen Olkapää och sparring är en våra tjänster med låg tröskel. Tjänsten som har utvecklats i samarbete med Terveystalo består av tre delar. En chatt-tjänst som fungerar dygnet runt och är det första stället där man kan berätta om sina problem. Där kan man reservera en tid till sparring som stöder mentala färdigheter och görs på en videomottagning. Vid behov hänvisas medarbetaren från de digitala kanalerna till företagshälsovården och terapeutisk kortvarig psykoterapi. Eftersom den offentliga mentalvårdsservicen är så överbelastad, har vi i vårt handelslag sett det som viktigt att säkerställa att våra medarbetare snabbt får vård inom företagshälsovården.   Vid behov kan man också ändra på arbetsuppgifter och arbetstider utgående mentala hälsan, det vill säga beakta individuella behov när det gäller återhämtning eller hur belastande arbetsuppgifterna är.

Kampanjen Mielibandet börjar 30.3 och fortsätter ända fram till 30.6.2023. Med kampanjen stöds arbetet för psykisk hälsa och krishjälp. Man kan delta i Mielinauha-insamlingen genom att köpa ett Mieliband, som kostar 4 euro i marketenheterna i vårt handelslag eller genom att donera pengar. Alla våra marketenheter deltar i kampanjen Mielinauha: Prisma, S-market, Sale och ABC. Dessutom säljs produkterna även i Sokos i Borgå. Information om möjligheter att delta finns på insamlingens webbsida mielinauha.fi.

När du köper ett Mieliband i kassan i någon av vårt handelslags matbutiker stöder du viktigt arbete för psykisk hälsa.