Ny ABC-automatstation på S-market Näses parkeringsplats


21.10.2021

Handelslaget Varuboden-Osla börjar bygga en ny ABC-automatstation på S-market Näses parkeringsplats under sista veckan i oktober. Automatstationen har inte mindre än sex tankningspunkter, där man förutom bensin kan talka såväl Smart Diesel som helt och hållet förnybar Nero Diesel. Nero Diesel minskar under hela sin livscykel växthusutsläppen med över 90 procent om man jämför med fossilt diesel. Nero Diesel kan användas i alla dieselbilar.

– Vi är jätteglada över att vi nu har fått tillstånd att bygga en ny automatstation i anslutning till S-market, säger branschdirektör Mikko Ala-Huikku från Varuboden-Osla. Vårt mål är att öppna stationen i början av nästa år.

Gamla ABC Deli Näse fortsätter bränsleförsäljningen tills vidare. Bränsleförsäljningen upphör senast när den nya automatstationen står klar. Varuboden-Osla utreder ännu möjligheten att fortsätta med biltvättverksamheten i den gamla fastigheten.

Vid S-market Näse byggs också en ny laddstation för elbilar. Den öppnas under början av år 2022.

– I S-market Näse finns redan möjlighet att ladda elbilar. Laddningspunkten används allt mer och vi vill svara mot den ökande efterfrågan. Vid den nya laddstationen kommer det att vara möjligt att ladda upp till åtta bilar åt gången, eftersom stationen får fyra basladdningspunkter och fyra effektivare laddningspunkter, berättar Mikko Ala-Huikku.