Ett bra chefsarbete i fokus i stödet för mental hälsa – många sätt att minska sjukfrånvaro i vårt handelslag


Allt fler personer i arbetsför ålder och unga har problem med den mentala hälsan, och därför är de ökade invalidpensionerna en växande utmaning för arbetslivet. På arbetsplatserna märks det här i hög grad som sjukskrivningar. Trenden kan endast brytas med beslutsamt och systematiskt arbete och såväl arbetshälsa, chefer som medarbetare intar en nyckelroll i det. I vårt handelslag har vi under senaste år fått utmärkta resultat med modellen Mentalt stöd, och medarbetarnas ork i arbetet stöds på många olika sätt.

10.10.2021

Personalens mentala hälsa har nyckelrollen

Under de senaste åren har vi i vårt handelslag satsat på personalens friskvård.  Vi vill också gå mot en mer öppen arbetskultur, där det är allt lättare att få hjälp och stöd när sinnet insjuknar. Det är viktigt med en fungerande arbetsgemenskap, ett högklassigt ledarskap och att det finns förståelse för de olika medarbetarfärdigheter som behövs i arbetslivet. Allt det här borde kontinuerligt utvecklas och upprätthållas på arbetsplatser. I centrum ligger att arbetsförmågan leds systematiskt, att det finns effektiva stödtjänster, att man snabbt får vård och att chefers förmåga att förstå sambandet mellan mental hälsa, arbete och ledarskap ökar.

Under de senaste åren har problem med den mentala hälsan som till exempel depression, ångest och sömnproblem ökat. Det inverkar både på det hur man orkar i vardagen och på jobbet. Det att arbetslivet förnyas och förändras kombinerat med livets brytningsskeden kan visa sig vara en utmanande kombination för många unga vuxna. De lever i ett tungt skede när de samtidigt till exempel försöker hitta sin plats i arbetslivet och grunda familj.

Också coronan har för sin del belastat mänskor och orsakat ångest. Att de sociala nätverken blivit mindre har lämnat många ensamma med sina tankar. Under den här tiden har speciellt elektroniska företagshälsovårdstjänster haft en viktig roll i hanteringen av ångest. Det har varit möjligt att chatta eller sparra via videoförbindelse med en psykolog eller psykoterapeut.

Coronan tog hårt på de unga

Coronasituationen tog hårt på de unga, när hobbyverksamheter blev på paus, socialt umgänge begränsades och distansundervisning via datorer var vardag under en längre period. Coronasituationen begränsade också särskilt de ungas möjligheter till sommarjobb. Vårt handelslag kunde under den långa coronatiden erbjuda unga sommarjobb och praktikplatser via Lär känna arbetslivet och förtjäna, och i somras anställde vi ett rekordstort antal unga.

– Sommarjobbet har en stor betydelse för de unga både ekonomiskt och som en erfarenhet av delaktighet och också med tanke på framtida jobb. Vårt främsta mål har varit att erbjuda unga positiva arbetserfarenheter. Övergången till arbetslivet är ett mottagligt skede, som enligt undersökningar inverkar på hur hela arbetskarriären lyckas. På arbetsplatsen får de unga känna sig jämlika i arbetsgemenskapen och vara en del av gruppen, säger personalchef Paula Pajunen.

För många kan det vara utmanande att lyfta fram sin egen entusiasm och sin personlighet när de söker sitt första sommarjobb.  Med den ansökan man skickar skiljer man sig inte nödvändigtvis från den stora skaran sökande. Därför ville vårt handelslag i år erbjuda alla de som sökte en möjlighet till intervju. På ansökningsblanketten frågade vi endast nödvändiga uppgifter och resten fick de själva berätta under själva intervjun.

– Vi skickade en inbjudan till intervju till närmare 2000 sökande och intervjuerna hölls via livevideo i små 2–4 personers grupper. Vi ville för vår del också främja jämlikhet eftersom hållbarhet är viktigt också ur arbetsgivarens synvinkel, fortsätter Paula Pajunen.

Frånvaro på grund av psykisk ohälsa minskat med 150 dagar

Meningsfulla arbetsuppgifter och en känsla av delaktighet främjar att man orkar på jobbet. Det räcker ändå inte alltid när livet prövar en, och då är det bra att få stöd också på arbetsplatsen. Konkreta åtgärder i vårt handelslag har till exempel varit att reagera i ett tidigt skede, chefers möjligheter att omarbeta jobb och arbetstider mer lämpliga för medarbetaren en arbetshälsopsykologs tjänster och att erbjuda kort.  Med bland annat gruppverksamheten för välmående och att orka i arbetet har det också funnits stöd. Det kanske viktigaste är ändå en allt mer öppen kultur också när frågor som berör mental hälsa behandlas. Chefer har systematiskt fått utbildning redan länge och saker tas kontinuerligt upp. De samtalar allt mer med sina medarbetare och vågar reagera. Det har stor betydelse att chefen reagerar i tid och lägger om arbetsuppgifterna enligt situationen.

– Med förebyggande arbete och tillräckligt tidigt stöd har vi nått resultat. Sjukdagarna på grund av mental hälsa har i vårt handelslag på årsnivå sjunkit med 150 dagar, berättar Paula Pajunen.

Vi fortsätter vårt långsiktiga och viktiga arbete för att stöda den mentala hälsan.