Hyvä esihenkilötyö korostuu mielenterveyden tukemisessa – Osuuskaupassamme monia keinoja sairauspoissaolojen vähentämiseen


Yhä useampi työikäinen ja nuori kärsii mielenterveyden ongelmista, ja niiden vuoksi lisääntyvät työkyvyttömyyseläkkeet ovat kasvava haaste työelämälle. Tämä näkyy laajalti myös työpaikoilla sairauspoissaoloina. Trendi katkeaa vain päättäväisellä ja systemaattisella työllä ja avainasemassa ovat niin työterveys, esihenkilöt kuin työntekijätkin. Osuuskaupassamme on viime vuosina saatu erinomaisia tuloksia Mielen tuki -mallilla, ja työntekijöiden työssä jaksamista tuetaan monin eri keinoin.

10.10.2021

Henkilöstön mielen hyvinvointi avainasemassa

Olemme osuuskaupassamme viime vuodet panostaneet henkilöstön mielen hyvinvointiin. Haluamme myös kulkea yhä avoimempaa työkulttuuria kohti, jossa apua ja tukea olisi helpommin saatavilla myös silloin, kun mieli sairastaa. On tärkeää, että työyhteisö toimii, johtaminen on laadukasta ja että työntekijöillä on ymmärrys siitä, minkälaisia työyhteisötaitoja työelämässä tarvitaan. Kaikkia näitä asioita tulisi jatkuvasti kehittää ja ylläpitää työpaikoilla. Keskiössä ovat työkyvyn systemaattinen johtaminen, tehokkaat tukipalvelut, nopea hoitoon pääsy sekä esihenkilöiden ymmärryksen lisääminen mielen hyvinvoinnin, työn ja johtamisen yhteydestä.

Työikäisten mielenterveyden ongelmat kuten masennus, ahdistus ja unihäiriöt ovat kasvaneet yleisesti viimeisten vuosien aikana. Tämä vaikuttaa niin arjessa kuin työssä jaksamiseen. Työelämän uudistuminen ja muutokset yhdistettynä elämän murrosvaiheisiin voivat osoittautua haastavaksi yhtälöksi monelle nuorelle aikuiselle. He elävät kuormittavaa vaihetta, kun he samaan aikaan esimerkiksi raivaavat omaa paikkaansa työelämässä ja perustavat perhettä.

Myös korona on osaltaan kuormittanut ihmisten jaksamista ja aiheuttanut ahdistuneisuutta. Sosiaalisten verkostojen kaventuminen on jättänyt monet yksin omien ajatustensa kanssa. Tänä aikana varsinkin sähköiset työterveyspalvelut ovat olleet tärkeässä roolissa juuri ahdistuneisuuden purkamisessa. Käytössämme on ollut chat-palvelu sekä videoyhteydellä psykologin tai psykoterapeutin kanssa tapahtuva sparraus.

Korona kohdellut nuoria raskaasti

Koronatilanne kohteli nuoria rankasti, kun harrastustoiminta laitettiin tauolle, sosiaalista kanssakäymistä rajoitettiin ja etäopetus koneiden välityksellä oli arkea pidemmän ajanjakson ajan. Koronatilanne rajoitti myös varsinkin nuorten kesätyömahdollisuuksia. Pitkään jatkuneen poikkeustilanteen aikana osuuskauppamme pystyi tarjoamaan nuorille kesätyöpaikkoja sekä Tutustu- ja tienaa -harjoittelupaikkoja ja tänä kesänä palkkasimmekin ennätysmäärän nuoria.

– Kesätöillä on suuri merkitys nuorille paitsi taloudellisessa mielessä, myös tulevaisuuden työllistymisen ja osallisuuden kokemuksen kannalta. Ykköstavoitteemme on tarjota nuorille myönteisiä työkokemuksia. Työelämään siirtyminen on herkkä vaihe, jolla on tutkitusti vaikutusta koko työuran onnistumiseen. Työpaikalla nuoret saavat myös kokea itsensä tasavertaiseksi osaksi työyhteisöä ja kuuluvansa joukkoon, henkilöstöpäällikkö Paula Pajunen sanoo.

Monelle voi olla haastavaa tuoda omaa intoansa sekä persoonaansa esiin, kun hakee ensimmäisiä kesätöitä. Lähettämällään hakemuksella ei välttämättä erotu suuresta hakijajoukosta. Tämän vuoksi osuuskauppamme halusi tänä vuonna tarjota kaikille hakijoille mahdollisuuden työhaastatteluun. Hakulomakkeella kysyttiin ainoastaan välttämättömät tiedot ja loput he saivat kertoa itse haastattelutilanteessa.

– Haastattelukutsuja lähetimme lähemmäs 2000 ja haastattelut suoritimme livevideon välityksellä pienissä 2–4 hengen ryhmissä. Halusimme osaltamme myös edistää yhdenvertaisuutta, koska vastuullisuus on erityisen tärkeää myös työnantajan näkökulmasta, Paula Pajunen, jatkaa.

Mielenterveyspoissaolot vähentyneet 150 päivällä

Työssäjaksamista edistää mielekkäät työtehtävät ja kokemus osallisuudesta. Aina tämä ei kanna, kun elämä koettelee ja silloin on hyvä saada tukea myös työpaikalla. Konkreettisia toimenpiteitä osuuskaupassamme ovat olleet esimerkiksi varhainen reagointi, esihenkilöiden mahdollisuus muokata työtä ja työaikoja henkilölle sopivammiksi, työterveyspsykologin palvelut ja lyhytpsykoterapian tarjoaminen. Tukea on myös saatu muun muassa hyvinvointi ja jaksaminen -ryhmätoiminnan avulla. Ehkä tärkeimpänä kutenkin avoimempi kulttuuri myös mielenterveyteen liittyvien asioiden käsittelyssä. Esihenkilöitä on johdonmukaisesti koulutettu jo pitkään ja asioita pidetään jatkuvasti esillä. He keskustelevat entistä enemmän työntekijöidensä kanssa ja uskaltavat reagoida. Varhaisella reagoinnilla ja työn muokkauksella tilanteen vaatimalla tavalla on iso merkitys.

– Ennaltaehkäisevällä työllä ja riittävän ajoissa tarjottavalla tuella on saavutettu tuloksia. Mielenterveyspoissaolot osuuskaupassamme ovat vuositasolla vähentyneet 150 päivällä, kertoo Paula Pajunen.

Osuuskaupassamme jatketaan pitkäjänteisesti tärkeää työtä mielen tukemiseksi.