VBO:s tävlingsregler


Officiella regler för tävlingar som handelslaget Varuboden-Osla och dess verksamhetsställen ordnar på Facebook, Instagram och TikTok:

VBO:s tävlingsregler, uppdaterade: 28.8.2023

 

Tävlingsarrangör

Arrangör: Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag
Adress: Teknobulevarden 3-5 01530 Vanda
FO-nummer: 2364515-1
Webbplats: vbo.fi

 

Kampanjen sponsras, stöds eller förvaltas inte på något sätt av Facebook, Instagram eller TikTok och är inte på något sätt relaterad till Meta eller TikTok . Varje deltagare ska befria Facebook, Instagram och TikTok från allt ansvar.

 

Tävlingstid

Man ska delta i utlottningen före den tidpunkt som anges i inlägget. Priset lottas ut vid den tidpunkt som anges i inlägget.

 

Vem kan delta

Tävlingen är öppen för alla privatpersoner som bor i Finland och har ett användarnamn till Facebook, Instagram eller TikTok. Handelslaget Varuboden-Oslas personal samt familjemedlemmar till dem kan inte delta i tävlingen.

Du kan delta i utlottningen genom att kommentera ett inlägg som är publicerat på verksamhetsställets sida. Alla som kommenterar inlägget deltar i utlottningen. Kommentarer som skrivs på verksamhetsställets övriga Facebook- eller Instagram- eller TikTok inlägg deltar inte i utlottningen.

 

Vinst

Bland alla deltagare lottas det ut det pris som anges i inlägget. Vinnaren meddelas åtminstone i kommentarsfältet till det ursprungliga inlägget. Vinnaren ska kontakta tävlingsarrangören med ett privat meddelande. Vinnaren hämtar priset på verksamhetsstället eller på annan angiven plats.

Utlottningens eller tävlingens vinster har fastställts i samband med tävlingsannonseringen.  Vinsten kan aldrig lösas in mot pengar eller annan vara eller ett annat evenemang.

 

Övriga villkor

Om priset inte kan levereras till vinnaren, förlorar vinnaren sin rätt till priset och verksamhetsstället har rätt att lotta ut en ny vinnare eller att lämna priset utdelat. Om utlottningens eller tävlingens vinnare inte kan nås inom sju (7) dagar har arrangören rätt att välja en ny vinnare.

Verksamhetsstället begränsar sitt ansvar till värdet av de utlottade vinsterna.

Arrangören förbehåller sig rätten att, utan separat anmälan, göra ändringar som berör tävlingen, tävlingsreglerna, prisen, tävlingsperioden eller andra omständigheter som har en anknytning till tävlingens genomförande.

Arrangören ansvarar inte för problem som orsakats av något datatekniskt problem eller hinder i anknytning till deltagandet i tävlingen eller mottagandet av pris. Det är vinnarens skyldighet att stå för alla eventuella kostnader relaterade till mottagandet och arrangemangen kring mottagandet av priset.

 

Insamling av uppgifter och personuppgifter

De kontaktuppgifter som lämnas används endast för kommunikation i samband med utlottningen.

Dina personuppgifter samlas in och lagras tillfälligt i syfte att organisera en utlottning eller tävling. Informationen används för att genomföra utlottningen eller tävlingen, för att kontakta vinnaren och för att skicka eventuella priser. Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag är arrangör för tävlingen eller utlottningen och personuppgiftsansvarig. Om du vinner kan du bevilja arrangören av tävlingen rättighet att offentliggöra ditt namn och din boningsort utan separat givet samtycke, anmälan eller ersättning i de medier arrangören av tävlingen väljer.

 

Principerna för databehandling finns på: vbo.fi/sv/vbo-dataskyddsinformation