Vi svarar på kundernas önskemål – vi förlänger våra matbutikers öppettider


Kundernas butiksbesök har under de senaste åren blivit alltmer flexibla. Kunderna utnyttjar de omfattande öppettiderna och speciellt de sena kvällstimmarna är populära. Vårt handelslag vill betjäna sina kunder ännu bättre och samtidigt göra kundernas vardagstidtabeller mer flexibla, och förlänger därför öppettiderna i sina matbutiker. Öppettiderna förlängs i 8 butiker.

25.3.2022

På vårt handelslags verksamhetsområde betjänas kunderna av 15 Sale-enheter och 16 S-marketar och en Prisma. I och med coronapandemin gjorde vi ändringar i alla enheters öppettider, och när situationen har normaliserats har kundernas butiksbesök och kundflödena ändrat från tiden före pandemin. De tider kunderna besöker butiker har under de senaste åren ändrat. Vi vet att det finns kunder under hela öppettiden och också de sena kvällstimmarna är populära bland kunderna. På basis av kundrespons till vårt handelslag är kunderna rätt så nöjda med öppettiderna men fortfarande saknas det flexibilitet.

– Speciellt skiftarbetare har varit mycket glada över de långa öppettiderna. Mänskor saknar helt tydligt mer spelutrymme när de planerar tidtabellerna i sin vardag. När man kan planera butiksbesöken smidigare än tidigare, till exempel under kvällstid, blir det mer tid över för familj och hobbyer, säger branschdirektör Bengt Vinberg.

Våra matbutikers längre öppettider, speciellt i samband med helger, har varit bra och gjort det smidigare att besöka butiken. Med längre öppettider kan man exempelvis jämna ut kundmängderna de brådaste timmarna under dygnet. Kunderna kan bättre välja en tid när det är lämpligt för dem att gå och handla mat, när de kan fylla på kylskåpet till exempel efter kvällsnyheterna. Om du vill undvika trängsel lönar det sig att besöka butiken under de lugnaste timmarna som typiskt är genast på morgonen före klockan nio eller sent på kvällen och natten, eller handla redan i god tid i början av veckan då det vanligtvis är lugnare än i slutet av veckan.

– Vi vill erbjuda så flexibla öppettider som möjligt på våra verksamhetsställen. Det största tacket för att vi kan erbjuda våra kunder denna möjlighet går naturligtvis till vår personal, som är flexibel med arbetsskiften, tillägger Bengt Vinberg.

Du hittar alla enheters öppettider i vårt handelslag här.

De butiker ändringen berör:

S-market Karis

S-market Ekenäs

S-market Nickby

S-market Söderkulla

S-market Näse, Borgå

S-market Lovisa

Sale Borgnäs

S-market Jomala, Åland

(I vissa butiker är de nya öppettiderna redan i bruk och i de resterande ändras de under våren).