Vi gör gott tillsammans


Måndag 5 september firas den internationella välgörenhetsdagen. I synnerhet i osäkra tider betonas vikten av att hjälpas åt tillsammans. Kriget som kom nära inpå, coronapandemin som förändrade vår vardag och deras inverkan också på ekonomin, har gjort det svårt för många att klara av vardagen. För vårt handelslag har det varit viktigt att vara med och hjälpa och stötta på olika sätt, såsom med mathjälp, genom att delta i julinsamlingar och Finlands Röda Kors insamling till förmån för dem som drabbats av kriget i Ukraina.

5.9.2022

Vi gör tillsammans det egna området till godo

Vårt handelslag vill på sitt verksamhetsområde vara med och stöda speciellt verksamhet riktad till barn och unga. Varuboden-Oslas förvaltningsråd har redan många år ordnat kampanjen Det egna området till godo och nu är det femte året i ordningen. Vi strävar efter att rikta stödet till ett brett spektrum av föreningar och aktörer på hela vårt handelslags verksamhetsområde och på så sätt öka välmående för barn och unga i området. Årets donation, 100 000 euro delas ut till verksamhet som förebygger mobbning och förhindrar utslagning bland barn och unga. Ansökningstiden pågår som bäst och ansökningar ska skickas senast den 18 september.

Genom sponsring är vi med och stöder sådan verksamhet på vårt eget område, som berör våra ägarkunder och aktiverar en stor skara barn, ungdom och familjer – både inom idrott, kultur och inom samhälleliga sektorn.

Donationer för goda ändamål

Förutom sponsring och donationer i kampanjen Det egna området till godo har vårt handelslag velat delta i välgörenhetsinsamlingar som har hjälpt dem som lever i svåra situationer. Senast donerade vi tio euro per medarbetare i vårt handelslag till Finlands Röda Kors och S-gruppens gemensamma insamling för ukrainare i nöd. De insamlade medlen gick via Finlands Röda Kors katastroffond till Ukraina. Med hjälpen tryggades mänskornas grundläggande behov. I sådana kriser hoppas biståndsorganisationer ofta på särskilt ekonomiskt stöd, eftersom det är lättare att samordna biståndet på ett enhetligt sätt än att lagra och leverera varudonationer.

Kring jul donerade vårt handelslag totalt 5 000 euro till välgörenhet istället för att dela ut julklappar till våra förtroendevalda eller skicka olika julhälsningar. Med den här summan kunde vi stödja familjer i en utmanande tid, och framför allt barn och unga som löper risk för utslagning. Genom att delta i insamlingen Jul i sinnet och Rädda barnen rf:s julinsamling möjliggjorde vi bland annat matpresentkort på 50 euro till hushåll som har det ekonomiskt svårt, och stödde barn och unga som löper risk för utslagning bland annat genom att stöda deras studier och hobbyer.

Som ett lokalt handelslag vill vi i synnerhet vara med och stöda behövande på vårt område.  Tillsammans kan vi hjälpa mer

 

Mathjälp i mer än tio år

Nästan 90 procent av vårt handelslags matbutiker skänker produkter, som ännu duger som livsmedel men inte kan säljas, till lokala välgörenhetsorganisationer. Mest mathjälp ges till församlingar och Finlands Röda Kors, som i sin tur delar ut det till behövande. Det frivilliga samarbetet med välgörenhetsorganisationerna har gått smidigt.   Vi har gett livsmedel till mathjälp redan över tio år.

– Via välgörenhetsorganisationerna riktas hjälpen jämlikt till dem som verkligen behöver den. På vårt breda verksamhetsområde finns otaliga samarbetspartners. Till mathjälp doneras sådana livsmedel som ännu är fullt konsumtionsdugliga till sitt bäst före-datum, men som av en eller annan orsak riskerar att inte bli sålda under sin hållbarhetstid, berättar Vinberg.

Vi delar ut mathjälp till lokala välgörenhetsorganisationer på hela vårt verksamhetsområde. I större enheter är mängderna givetvis lite större och i dem går det att frysa in produkter som går ut samma dag enligt hur stora fryslagren är om de inte kan hämtas direkt – då hämtas de djupfrysta. Vilka dagar produkterna hämtas och hur många gånger i veckan varierar beroende på enhet.

Mest ges det bort mejeriprodukter och färdigmat och bröd till välgörenhet. Nästan alla köttprodukter säljs redan med 60 procent rabatt, och det blir verkligen lite kvar att ge till välgörenhet. Frukt- och grönsaksavdelningens svinnprodukter säljs däremot med hjälp av svinnlådor och därför blir väldigt lite frukter och grönsaker osålda.