Vi förnyar Sale Borgnäs genom att lyssna till grannskapets behov


Vårt handelslag förnyar Sale-butiken i Borgnäs 20.3–6.4. Butiken får bland annat nya energisnåla kylar och frysar, Sales fräscha nya utseende och ett bredare sortiment. Med renoveringen vill man få butikens lokaliteter rymligare och göra det smidigare för kunderna att handla. Butiken håller stängt under renoveringen och öppnar igen 7 april med ett förnyat utseende.

15.3.2022

Mycket nytt

Sale Borgnäs kommer att öppnas 7.4 totalt förnyad. Bake off, färskpressad juice och två självbetjäningskassor. Bland annat de här tjänsterna som ingår i det nya Sale-konceptet kommer också att komma till Borgnäs.

– Sale Borgnäs är en del av ortsbornas vardag och det är enkelt att komma till oss och vårt sortiment är riktat precis till kunderna på vårt område.  I och med renoveringen kommer vi att ta in både mer lokala produkter och produktnyheter i vårt sortiment. Vi lever i nuet och till exempel frukt- och grönsaksavdelningens nya diskar gör det möjligt att lyfta upp säsongsprodukter allt bättre. Vi vill göra det ännu mer hemtrevligt för kunderna genom att förnya vår butik och ta in nya tjänster. Vi tror att Sale i fortsättningen är alltmer den granne där man enkelt hittar det man behöver till ett förmånligare pris, säger butikschef Tiia Rantti glatt.

Inför renoveringen gjordes en kundenkät och målet med den var att få den nya butiken att motsvara kundernas önskemål allt bättre. De som svarade på enkäten önskade ett bredare sortiment och vi har besvarat kundernas önskemål och nu finns det mer alternativ att välja mellan i nästan alla produktgrupper i butiken. Det har kommit mest nya produkter till torr- och färskvarorna.

Energieffektivitet också en viktig del av renoveringen

Med renoveringen av Sale Borgnäs försöker vi också uppnå miljömässiga fördelar. Vi förnyar butiksinventarier, kylar och frysar byts ut till energisnåla koldioxidkylar och -frysar med dörrar. Hela S-gruppen har som mål att vara koldioxidnegativt till år 2025. Också Varuboden-Osla har förbundit sig till att förbättra miljöverkningarna från sin affärsverksamhet och stöda ekologiskt hållbar verksamhet. Nu står Sale Borgnäs i turen att bli uppdaterad till en hållbarare enhet.

Kunderna i centrum

I sina enkätsvar berättade kunderna också hur nöjda de var med personalen i butiken och tjänstvillig personalen är. Sale Borgnäs utstrålar en äkta bybutiksstämning. I enkäten lyfte kunderna bra upp olika produktönskemål och hoppas att de hittar sina egna önskemål och många andra produktnyheter i den förnyade butiken. Också gällande öppettider kommer vi att svara på kundernas önskemål, när butiken efter renoveringen håller öppet ända till klockan 22.

Sale Borgnäs kommer att vara stängd 20.3–6.4 när butiken förnyas. Den 7 april öppnar butiken igen sina dörrar med ett helt förnyat utseende och ett bredare sortiment.