Varuboden-Oslas resultat det bästa under handelslagets historia


16.2.2022

Personalens insats i nyckelroll för resultatet

Handelslaget Varuboden-Oslas år 2021 var det bästa under handelslagets tioåriga historia. Vårt operativa resultat förbättrades igen och var 13,5 miljoner (7,8 miljoner 2020). Försäljningen, 472 miljoner euro, var 6,2 procent högre än året innan. Vi gjorde investeringar för 13,6 miljoner euro på handelslagets verksamhetsområde. Till ägarkunderna betalade vi ut Bonus och betalningssättsförmån sammanlagt 9,75 miljoner euro, vilket är ungefär 0,4 miljoner euro mera än året innan. I slutet av december hade handelslaget ca 70 000 ägarkunder.  


Varuboden-Osla har redan under flera års tid målmedvetet utvecklat sin markethandel, och det strategiska målet är att vara det bästa alternativet på orten för kunderna. Vi har kontinuerligt utvecklat butikernas sortiment så att de motsvarar kundernas behov och förväntningar, för att inte glömma en förmånlig prisnivå. Markethandeln har vuxit under de föregående åren, och den bekanta tillväxten fortsatte även år 2021. Inom de övriga branscherna har pandemin och de begränsningar den medfört ännu dämpat utvecklingen.

Sjukfrånvaron minskade ytterligare

Hela Varuboden-Oslas personal har varit i en nyckelposition för att nå det goda resultatet. Genast när pandemin började bestämdes det att personalen inte kommer att permitteras. När till exempel restauranger har varit tvungna att skära ner på sin verksamhet har medarbetarna övergått till markethandelns enheter för att jobba. Pandemin har också utmanat att tänka igenom säkerhetsrutiner och skapa nya arbetssätt.

– Genom hela pandemin har vi hållit fast vid allt det goda: vi lämnar inte kompisen i sticket, vi erbjuder nya medarbetare en högklassig introduktion och alla som söker sommarjobb – ungefär 2400 unga – intervjuas. Det osäkra läget i världen har fört med sig mycket nytt, men vi i Varuboden-Osla är stolta över det vi gör och känner att arbetet är betydelsefullt: vi är här, oberoende av vad som händer, konstaterar Mathias Kivikoski. Den goda andan återspeglas också i att sjukfrånvaron minskade igen i fjol trots pandemin.

Varuboden-Oslas beslut att intervjua alla som söker sommarjobb förde för andra året i rad med sig hedersomnämnande i tävlingen Ansvarsfullt sommarjobb, den här gången för att vi på ett exemplariskt sätt främjat jämlikhet. Varuboden-Osla fick också igen erkännandet  ”Finlands mest inspirerande arbetsplatser” på basis av arbetstillfredsställelseundersökningen, och det är tecken på att personalen vill göra sitt bästa för organisationen för att nå de viktiga målen. År 2021 var indexet för arbetstillfredsställelse 79,2 poäng, vilket placerar sig på den högsta möjliga nivån i undersökningen, det vill säga AAA – Utmärkt.

– Vår personal har under hela pandemin jobbat hårt, och det har vi velat belöna medarbetarna för skilt, berättar verkställande direktör Mathias Kivikoski. Hela vår personal fick igen i fjol på sommaren och strax före julen en extra belöning utgående från antalet gjorda arbetstimmar. I fjol fick en heltidsanställd medarbetare sammanlagt närmare 2 000 euro som extra belöning; totalt utbetalades inte mindre än 1,2 miljoner euro.

Investeringarna fortsätter starka: i riktning mot ett koldioxidnegativt år 2025

Varuboden-Osla har redan under flera års tid förnyat sina enheter, inte enbart för utseendets skull, utan också för att minska koldioxidutsläppen. I samband med renoveringarna installeras bl.a. kylar och frysar med dörrar. Nästan all belysning är redan nu utbytt till energisnål LED-belysning. I fjol renoverades S-market Ingå, Sale Huktis i Borgå och Sale Askola så att de motsvarar dagens krav.  Också S-market Vårberga renoverades, och den stora renoveringen och utvidgningen av S-market Ekenäs blev färdig på hösten. Samtidigt blev det möjligt för kunderna att beställa mat via nätbutiken och hämta beställningarna i butik. Också S-market i Lovisa utvidgades och också där öppnades en nätbutik i slutet av december.

– Under förra året utvidgade vi näthandeln för mat betydligt, berättar verkställande direktör Mathias Kivikoski. För tillfället har vi utlämningsställen i våra S-marketar i Lovisa, i Näse i Borgå, i Söderkulla i Sibbo, i Karis och Ekenäs och förutom de här också i Prisma Kyrkslätt och Sale Grani.

Varuboden-Osla har redan i flera års tid planerat en ny S-marketaffär till Hangö.

– Många hangöbor väntar på en ny butik, och vi hoppas på att få börja byggarbetet redan i år, säger Mathias Kivikoski.

I år öppnas det också fler ABC-laddningspunkter på parkeringsområden på Varuboden-Oslas enheter. De första öppnades vid årsskiftet i Ekenäs och Lovisa och i år står ännu S-market Söderkulla i Sibbo, ABC Karis, S-market Näse i Borgå och Kyrkslätt Prisma i turen.

– S-gruppens gemensamma mål är att vara koldioxidnegativt år 2025. En viktig del i att nå målet är att all den el som används redan nu är förnybar, till största delen el som producerats med vind- eller vattenkraft. På så sätt kör också alla de som använder ABC-laddning med förnybar elektricitet. Genom att ladda sin bil på ABC-laddningspunkterna kan också kunderna delta i klimattalkot , konstaterar verkställande direktör Mathias Kivikoski.

I sommar kommer en av landets största vindparksinvesteringar på 150 miljoner euro i Sarvisuo i Simo att färdigställas. För investeringarna svarar S-Voima Oy:s dotterbolag Gigawatti Oy. S-Voima Oy ägs i sin helhet av handelslagen och SOK. Vindparkens produktion täcker ungefär 50 procent av S-gruppens elproduktion.

Användning av solenergi utvidgas också kontinuerligt, och Varuboden-Osla tar i år i bruk solenergi i Kyrkslätt Prisma och S-market Jomala på Åland. Till kommande Hangö S-market har det också planerats en plats för solpaneler.

Det lokala är handelslagets hjärta

Handelslaget gör stora investeringar i sitt eget servicenätverk, men vill också på andra sätt stöda sitt eget verksamhetsområde, bland annat genom att samarbeta med lokala producenter.

– Under fjolåret åkte jag kors och tvärs på vårt verksamhetsområde, och jag har också haft möjligheten att träffa våra lokala producenter. Vi köper produkter direkt av över 200 leverantörer och på det här sättet kan vi erbjuda våra kunder lokala produkter på den egna närbutikens hyllor, konstaterar Mathias Kivikoski. Och visst smakar till exempel tomater speciellt gott när man vet på vilken gård de är plockade.

Varuboden-Osla stödde också i fjol lokala organisationer med ungefär 200 000 euro.

– Vi riktar vårt stöd främst till sådan verksamhet som är avsedd för barn och unga, och gärna till sådan verksamhet som involverar så många som möjligt. Pandemitiden har varit tung speciellt för yngre åldersgrupper, när skolan tidvis har varit på distans och hobbyer har tagit paus på grund av olika begränsningar, konstaterar Mathias Kivikoski. Vi har också enligt tradition delat ut stipendier till alla skolor på vårt område. Varuboden-Oslas stipendier delas ut till elever och studerande som har en positiv inställning och vill hjälpa andra. Det är minst lika viktigt som betygen.

På hösten ordnar Varuboden-Osla igen kampanjen Det egna området till godo, där lokala organisationer och föreningar kan söka understöd. Den här gången stöder vi speciellt projekt som har som mål att minska mobbning och hindra utslagning.

Kunderna får nytta av andelsverksamheten

Som ett kooperativt företag är handelslaget Varuboden-Oslas mål också annat än att maximera sitt resultat: det är också att underlätta vardagen för våra ägarkunder. Ägarkundens nytta består av Bonus, det vill säga förmåner som utbetalas i pengar på ägarkunders bankkonton, beständigt förmånliga pris, förmåner som ägarkunder får, med andra ord produkt- och serviceförmåner, avgiftsfria banktjänster och betalningssättsförmån.

– Alla ägarkunder kommer själva enkelt åt att följa med sina fördelar i S-mobil-applikationen. S-mobil är också ett utmärkt hjälpmedel om man vill delta i klimattalkot, eftersom man där kan kontrollera till exempel koldioxidavtrycket för sina egna inköp och hur mycket inhemska produkter man köper, tipsar Kivikoski. Hållbarhet, gemenskap och det lokala har alltid varit viktiga i Varuboden-Oslas verksamhet, precis som i andra handelslag. Och S-gruppens gemensamma vision är ju ”Tillsammans bygger vi en bättre plats att leva på”.

Utsikter för 2022

Också år 2022 har inletts i renoveringarnas tecken. På marketsidan står nu under våren Sale-butikerna i Borgnäs och Monby och S-market Söderkulla i Sibbo i turen att bli renoverade. I höst förnyar vi S-market Veikkola.

– Vi fortsätter också i år att investera kraftigt, och blickar med tillförsikt mot framtiden, berättar Mathias Kivikoski.

 

Tilläggsuppgifter:

Mathias Kivikoski verkställande direktör, tfn 010 765 9301