Varuboden-Oslalle historiansa paras tulos


16.2.2022

Henkilöstö avainasemassa hyvän tuloksen saavuttamisessa

Osuuskauppa Varuboden-Oslan vuosi 2021 oli koko osuuskaupan kymmenvuotisen histo­rian paras vuosi. Operatiivinen tuloksemme parani jälleen ja oli 13,5 miljoonaa (7,8 miljoonaa 2020). Myynti, 472 miljoonaa euroa, oli 6,2 prosenttia edellisvuotta suurempi. Osuuskaupan toimialueelle investoimme 13,6 miljoonalla eurolla. Bonusta ja maksutapaetua maksoimme yhteensä 9,75 miljoonaa euroa, mikä on noin 0,4 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Joulukuun lopussa osuuskaupalla oli noin 70 000 asiakas­omistajaa.

Varuboden-Osla on jo usean vuoden ajan määrätietoisesti kehittänyt marketkauppaansa, ja strate­gisena tavoitteena on olla asiakkaalle paikkakunnan paras valinta. Myymälöiden valikoimaa on kehitetty – ja kehitetään edelleen – niin, että ne vastaavat asiakkaiden tarpeita ja toiveita, edullista hintatasoa unohtamatta. Marketkauppa onkin kasvanut edellisinä vuosina, ja tuttu kasvu jatkui myös vuonna 2021. Muilla toimialoilla pandemia erilaisine rajoituksineen on vielä himmentänyt kehitystä.

Sairauspoissaolot vähenivät entisestään

Koko Varuboden-Oslan henkilökunta on ollut avainasemassa hyvän tuloksen saavuttamisessa. Heti pandemian alkaessa päätettiin, että henkilökuntaa ei lomauteta. Kun esimerkiksi ravintolat ovat joutuneet supistamaan toimintaansa, työntekijät ovat siirtyneet marketkaupan puolelle töihin. Pandemia on myös haastanut pohtimaan turvallisuuskäytäntöjä ja laittanut innovoimaan uusia toimintatapoja.

– Läpi pandemian on pidetty kiinni kaikesta hyvästä: kaveria ei jätetä arjessa, uusille työntekijöille tarjotaan laadukas perehdytys ja kaikki kesätyötä hakevat – noin 2400 nuorta – haastatellaan. Maailman epävarma tilanne on tuonut uusia asioita, mutta me Varuboden-Oslalla koemme yhdessä valtavaa ylpeyttä ja työn merkityksellisyyttä: täällä ollaan, tulkoon mitä vaan! toimitus­johtaja Mathias Kivikoski toteaa. Hyvää henkeä kuvastaa myös se, että vaikka ympärillämme on riehunut pandemia, sairauspoissaolot vähenivät jälleen viime vuonna.

Varuboden-Oslan päätös haastatella kaikki kesätyötä hakevat toi jo toistamiseen kunniamaininnan Vastuullinen kesäduuni -kilpailussa, tällä kerralla yhdenvertaisuuden esimerkillisestä edistämi­sestä. Varuboden-Osla sai myös jälleen tunnustuksen ”Innostavimmat työpaikat” työtyytyväisyys­kyselyn perusteella, ja se on merkki henkilökunnan halusta tehdä parhaansa organisaatiolle tärkei­den päämäärien saavuttamiseksi. Vuonna 2021 työtyytyväisyysindeksi oli 79,2 ja asettuu korkeim­malle mahdolliselle tasolle eli AAA – Erinomainen.

– Henkilökuntamme on koko pandemian ajan tehnyt hartiavoimin töitä, ja siitä olemme halunneet palkita heitä erikseen, toimitusjohtaja Mathias Kivikoski kertoo. Maksoimme jälleen viime vuonna koko henkilökunnalle kesällä ja joulun alla ylimääräiset tehtyjen työtuntien suhteessa lasketut palk­kiot. Viime vuonna kokoaikainen työntekijä sai yhteensä lähes 2 000 euroa ylimääräisinä palkkioina, yhteensä peräti 1,2 miljoonaa euroa.

Investoinnit jatkuivat vahvana: kohti hiilinegatiivisuutta vuonna 2025

Varuboden-Osla on jo useamman vuoden ajan uusinut toimipaikkojaan ei pelkästään ulkonäön takia, vaan myös hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Remonttien yhteydessä asennetaan mm. ovelliset kylmälaitteet. Valaistus on jo lähes kokonaan vaihdettu energiapihiin LED-valaistukseen. Viime vuonna remontoitiin S-market Inkoo, Sale Huhtinen Porvoossa ja Sale Askola vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. Myös S-market Kevätkumpu remontoitiin, ja S-market Tammisaaren suuri remontti ja laajennus valmistui syksyllä. Samanaikaisesti myymälään avattiin verkkokaupan noutopiste. Myös S-market Loviisaa laajennettiin ja sinnekin avattiin verkkokaupan noutopiste joulu­kuun lopulla.

– Viime vuoden aikana laajensimme verkkokauppaa merkittävästi, toimitusjohtaja Mathias Kivi­koski kertoo. Tällä hetkellä noutopisteet löytyvät S-marketeistamme Loviisassa, Porvoon Näsissä, Sipoon Söderkullassa, Karjaalla ja Tammisaaressa ja näiden lisäksi Kirkkonummen Prismasta ja Sale Granista.

Varuboden-Osla on jo monen vuoden ajan suunnitellut uutta S-market-myymälää Hankoon.

– Monet hankolaiset odottavat uutta myymälää, ja toivomme, että pääsemme jo tänä vuonna aloit­tamaan rakennustyöt, Mathias Kivikoski sanoo.

Tämän vuoden aikana avataan myös lisää ABC-latauspisteitä Varuboden-Oslan toimipaikkojen pysäköintialueille. Ensimmäiset avattiin vuodenvaihteessa Tammisaareen ja Loviisaan, ja tänä vuonna ovat vielä vuorossa S-market Söderkulla Sipoossa, ABC Karjaa, S-market Näsi Porvoossa ja Prisma Kirkkonummi.

– Koko S-ryhmän yhteinen tavoite on olla hiilinegatiivinen jo 2025. Tärkeä osa tavoitteen saavutta­mista on se, että kaikki käytettävä sähkö on jo nyt uusiutuvaa, pääosin tuuli- ja vesivoimalla tuotet­tua sähköä. Näin ollen myös ABC-latauksen käyttäjät ajavat täysin uusiutuvalla sähköllä. Lataa­malla autonsa ABC-latauspisteellä myös asiakkaat voivat olla mukana ilmastotalkoissa, toimitus­johtaja Mathias Kivikoski toteaa.

Kesällä Simon Sarvisuolle on valmistumassa koko maan suurimpiin kuuluva 150 miljoonan euron tuulipuistoinvestointi. Investoinnista vastaa osuuskauppojen ja SOK:n omistaman S-Voima Oy:n tytäryhtiö Gigawatti Oy. Tuulipuiston tuotanto kattaa noin 50 prosenttia S-ryhmän sähköntuotan­nosta.

Myös aurinkovoiman käyttöä laajennetaan jatkuvasti, ja Varuboden-Osla ottaa tänä vuonna käyt­töön aurinkovoiman Kirkkonummen Prismassa ja S-market Jomalassa Ahvenanmaalla. Myös tule­vaan Hangon S-marketiin on suunniteltu paikka aurinkopaneeleille.

Paikallisuus on osuuskaupan sydän

Osuuskauppa tekee suuria investointeja omaan palveluverkostoonsa, mutta haluaa myös muilla tavoin kehittää omaa toiminta-aluettaan, muun muassa tekemällä yhteistyötä paikallisten tuottajien kanssa.

– Olen viime vuonna kiertänyt toimialuettamme ristiin rastiin, ja minulla on myös ollut mahdollisuus tavata paikallisia tuottajiamme. Ostamme tuotteita suoraan yli 200 toimittajalta, ja näin voimme tar­jota asiakkaillemme paikallisia tuotteita oman lähikaupan hyllyllä, Mathias Kivikoski toteaa. Ja kyl­lähän esimerkiksi tomaatit maistuvat erityisen hyviltä, kun tietää kenen tilalta ne on poimittu.

Varuboden-Osla tuki myös viime vuonna paikallisia järjestöjä noin 200 000 eurolla.

– Suuntaamme tukemme ennen kaikkea toimintaan, joka on tarkoitettu lapsille ja nuorille, ja mielel­lään sellaiseen toimintaan, joka tavoittaa mahdollisimman monia. Pandemia-aika on ollut rankka ennen kaikkea nuoremmille ikäryhmille, kun ajoittain on siirrytty etäkouluun ja harrastukset ovat jääneet rajoitusten vuoksi tauolle, Mathias Kivikoski toteaa. Olemme myös perinteisesti jakaneet stipendejä kaikkiin kouluihin alueellamme. Varuboden-Oslan stipendit jaetaan oppilaille ja opiskeli­joille, joilla on positiivinen asenne ja halu auttaa toisia. Nämä ovat vähintään yhtä tärkeitä kuin arvosanat.

Syksyllä Varuboden-Osla järjestää jälleen kampanjan Paikallisesti hyvää, jossa paikalliset järjestöt ja yhteisöt voivat hakea tukea. Tällä kerralla tuetaan erityisesti hankkeita, joiden tavoitteena on kiu­saamisen vähentäminen ja syrjäytymisen estäminen.

Asiakkaille hyötyä osuustoiminnasta

Osuustoiminnallisena yrityksenä osuuskauppa Varuboden-Oslan tavoite on muutakin kuin tuloksen maksimointi: se on myös asiakasomistajiemme arjen helpottaminen. Asiakasomistajan hyöty koos­tuu rahana asiakasomistajien pankkitileille maksettavista eduista eli Bonuksesta, pysyvästi edulli­sista hinnoista, asiakasomistajien saamista eduista eli tuote- ja palvelueduista, maksuttomista pankkipalveluista ja maksutapaedusta.

– Jokainen asiakasomistaja pääsee itse helposti seuraamaan omaa hyötyään S-mobiili-applikaa­tion kautta, vaikka päivittäin. S-mobiili on myös oiva apuväline, jos haluaa osallistua hiilinegatiivi­suustalkoisiin, koska sieltä voi esimerkiksi tarkistaa omien ostostensa hiilijalanjäljen ja kotimaisuus­asteen, Kivikoski vinkkaa. Vastuullisuus, yhteisöllisyys ja paikallisuus ovat aina olleet tärkeitä Varu­boden-Oslan toiminnassa, kuten muissakin osuuskaupoissa. Ja onhan S-ryhmän yhteinen missio­kin ”Teemme yhdessä paremman paikan elää”.

Näkymät vuodelle 2022

Vuosi 2022 on Varuboden-Oslalla alkanut jälleen palveluverkoston parantamisen merkeissä. Marketpuolella remontointivuorossa ovat tänä keväänä Sale-myymälät Pornaisissa ja Monnin­kylässä sekä S-market Söderkulla Sipoossa. Syksyllä uudistamme S-market Veikkolan.

– Investointimme jatkuvat voimakkaina myös tänä vuonna, ja katsomme luottavaisin mielin tulevai­suuteen, Mathias Kivikoski kertoo.

 

 

Lisätietoja:

Mathias Kivikoski, toimitusjohtaja, puh. 010 765 9301