Varuboden-Oslas försäljning ökade fortsättningsvis under början av året


8.8.2023

Handelslaget Varuboden-Oslas år 2023 har igen börjat bra. Markethandeln har vuxit under de senaste åren, och tillväxten fortsatte även 2023. Restaurangbranschen har helt klart återhämtat sig från föregående år, och den nya café-vinbaren Bacaro Doppio i Borgå, som öppnade i december 2022, har fått en bra start. Laddningen av elbilar har ökat märkbart, både på grund av utbyggnaden av laddningsnätverket och den ökade användningen av elbilar.

Även sommaren har fortsatt vara en bråd tid inom Varuboden-Osla. Särskilt på områden med många sommarstugor ser man att sommargästerna aktivt använder de lokala tjänsterna. En annan sak som hör ihop med sommaren är förstås sommarjobbarna.  I år kom det in 3100 ansökningar om sommarjobb och totalt anställdes mer än 700 ungdomar för sommaren.

– I första hand erbjuder vi våra egna deltidsanställda vikariattimmar under semestrarna. Det räcker ändå inte för att täcka behovet för att vi ska kunna erbjuda våra kunder bästa möjliga service också under sommaren. För sommaren anställer vi både vanliga sommarjobbare, som stannar hos oss under en längre period, och ungdomar som jobbar hos oss i två veckors tid inom praktikprogrammet ”Lär känna arbetslivet och förtjäna”, berättar verkställande direktör Mathias Kivikoski. Många unga människor börjar sin karriär inom handelsbranschen, och därför vill vi erbjuda så många som möjligt en plats. Tyvärr kan vi inte anställa alla, men vi intervjuar alla sökande och kan på så sätt erbjuda dem värdefull erfarenhet även om vi kanske inte har möjlighet att erbjuda ett jobb just då.

Belöning för bra resultat

Det största tacket för det goda resultatet i början av året går till personalen. Under de senaste åren har Varuboden-Osla sett över sitt resultatpremiesystem för hela personalen så att det är transparent och lätt att förstå.

– När resultatet överstiger en i förväg överenskommen gräns får varje anställd en resultatpremie baserad på antalet arbetade timmar, säger Mathias Kivikoski. Den timvisa premien är densamma för alla medarbetare, och nu betalar vi ut en euro per utförd arbetstimme till alla anställda utgående från resultatet under det första halvåret. För en heltidsanställd innebär det närmare 900 euro i resultatpremie för det första halvåret.

Också till ägarkunderna har det utbetalats rekordmycket Bonus och betalningssättsförmån.

– Ifjol betalade vi för första gången mer än 10 miljoner euro till ägarkunderna. Utvecklingen har varit fortsatt bra, och under det första halvåret uppgick summan till närmare 5,5 miljoner euro, konstaterar Mathias Kivikoski. Förutom att vi betalar ut Bonus är vår uppgift också att erbjuda våra kunder en så förmånlig matkasse som möjligt, och det är något som vi har hållit fast vid också under tiden med hög inflation. I början av året sänkte vi priset på ungefär 400 Xtra-produkter, och också i övrigt har vi strävat efter att hålla en skälig prisnivå genom att pruta på handelslagets täckningsbidrag. VI har också infört produktgruppsspecifika erbjudanden i S-mobil, och då kan ägarkunden själv välja för vilken produkt hen vill utnyttja erbjudandet.

Ständiga förnyelser av servicenätet

En del av handelslagets vinst används för utvecklingen av servicenätverket och investeringarna är fortsättningsvis stora.

– För tillfället är vårt största byggprojekt den nya S-market i Hangö. I den nya butiken är den egentliga försäljningsytan 1,5 gånger större än i nuvarande S-market Hangö, vilket innebär att vi kan göra betydande ökningar av sortimentet. Det kommer dessutom att finnas övriga affärslokaler i fastigheten och de kompletterar servicehelheten. Arbetena startade i våras och de har gått enligt tidtabell. I början av sommaren gjorde vi en enkät bland ägarkunderna i Hangö. Vi fick mycket tack för vår service i Hangö, men det är klart att den nya butiken är mycket efterlängtad.

Under våren blev också renoveringen av Sale Pukkila klar. Där förnyades butikssidan helt och hållet, och också i bakgrunden har det skett förändringar.

– I samband med renoveringen tog vi också som första i Finland i bruk en energilösning som ger fossilfri uppvärmning och kylning av fastigheten, berättar Mathias Kivikoski. Vi sätter alltid energieffektiviteten i främsta rummet när vi renoverar våra existerande objekt.  I samband med renoveringarna installerar vi kylanläggningar med dörrar och har bytt belysningen till energisnåla LED-lampor.

Också laddningsnätverket för elbilar har utvidgats under våren, och nätverket har växt i snabb takt när man beaktar att Varuboden-Oslas första laddstation togs i bruk i januari 2022. För tillfället finns ABC-laddstationer vid 13 av VBO:s enheter.

– Våra nyaste laddstationer finns i just Sale Pukkila och dessutom vid ABC Kungsvägen. Vi är särskilt stolta över Kungsvägens laddstation, det är den första täckta laddstationen i Finland och den har sex högeffektiva laddningsplatser. Stationens totala kapacitet är 400 kW.

Viktig regional aktör

Förutom att handelslaget upprätthåller ett servicenätverk som betjänar ägarkunderna, är den också annars en viktig regional aktör. Handelslaget är en stor arbetsgivare och skattebetalare, och stöder dessutom lokal idrotts- och kulturverksamhet.

– När vi stöder lokala föreningar, stöder vi framför allt verksamhet, som riktas till barn och unga. Det är särskilt viktigt i dessa tider, när många familjer har det tufft, säger Mathias Kivikoski. Dessutom stöder vi också andra objekt, och till exempel i år har Varuboden-Oslas förvaltningsråd beslutat att ur sin bruksfond stöda lokala krigsveteraner via veteranorganisationerna, donera trafikvästar till områdets daghem och tillsammans med andra handelslag delta i en insamling, genom vilken man samlar in generatorer till butiker på krigsområdet i Ukraina.

 

Nyckeltal

Skattefri försäljning 219,8 miljoner euro (2022: 203,1 miljoner euro)

Vinst före skatt 5,8 miljoner euro (2022: 5,4 miljoner euro)

Investeringar 13,6 miljoner euro (2022: 9,1 miljoner euro)

Betald Bonus och betalningssättsförmån: 5,4 miljoner euro (2022: 4,9 miljoner euro)

 

 

Tilläggsinformation:

verkställande direktör Mathias Kivikoski, tfn 010 765 9301, e-post mathias.kivikoski@sok.fi