Varuboden-Oslas försäljning och resultat på samma nivå som i fjol trots coronavåren


Handelslaget Varuboden-Oslas resultat under det första halvåret 2020 var något bättre än i fjol, trots att coronaviruspandemin som nådde Finland medförde utmaningar för affärsverksamheten. Det kraftiga investeringsprogrammet fortsatte och investeringarna uppgick till 10,6 miljoner euro. Varuboden-Osla betalade 4,4 miljoner euro Bonus åt sina ägarkunder. Antalet anställda uppgick i slutet av juni till 1 194 personer inklusive sommarjobbarna.

18.8.2020

Handelslaget Varuboden-Oslas resultat före skatt för tiden 1.1–30.6.2020 visar en vinst på 4,1 miljoner euro (4,0 milj. euro 2019). Markethandeln är resultatmässigt sett den mest betydelsefulla branschen för koncernen och försäljningen inom den ökade under pandemivåren. Även järnhandelns försäljning ökade. På de andra branscherna, det vill säga på varuhus- och restaurangbranschen och inom bränslehandeln sjönk försäljningen.

– Trots att en del av våra branschers resultat låg på minus är vårt resultat i det hela en utomordentlig försvarsvinst, konstaterar verkställande direktör Hannu Krook. Corona-tiden var utmanande, men vi skapade också många nya sätt att jobba på i vårt handelslag i och med den exceptionella situationen. Nämnas kan framför allt sättet att kunna jobba i kors på olika branscher. I och med att arbetsmängden på våra restauranger, i vårt varuhus och på våra ABC-trafikbutiker minskade på grund av coronan, övergick vår personal fördomsfritt till att jobba i våra marketenheter, där extra händer var en välkommen hjälp då matförsäljningsvolymen märkbart växte under våren. På så sätt undvek vi permitteringar under våren. I samarbete med förtroendemännen och personalen och tack vare personalens flexibilitet, lyckades vi med det.

Under våren medförde regeringens begränsningar för restaurangerna att kunderna inte längre fick äta på plats och då gick både ABC-stationerna och restaurang Rosso i Borgå in för att sälja hämtmat. Rossos matportioner såldes också i S-marketarna i Borgå. Av Varuboden-Oslas enheter stängdes endast Hyvä olo barberar-frisörsalongen och caféet Coffee House helt för några månader på grund av begränsningarna.

– Under coronavåren har både våra medarbetares och våra kunders säkerhet och hälsa varit av högsta prioritet för oss, säger Hannu Krook. Under våren har vi genomfört många olika åtgärder, allt från effektiverad hygien och städning till att ta i bruk olika slag av skyddsutrustning såsom skyddsvisir och plexiglas vid kassor. De åtgärder som har genomförts har varit effektiva och under våren minskade exempelvis medarbetarnas sjukfrånvaro avsevärt jämfört med i fjol. Vi har med snabb tidtabell kunnat erbjuda våra kunder nya servicemodeller, som att reservera en morgontimme för äldre personer och personer som hör till en riskgrupp så den kan göra sina inköp. Den här möjligheten har varit mycket populär. Vi har också kraftigt utvecklat vår webbutik för mat, produktplockning och hemleveranser med hjälp av våra samarbetspartner och på så sätt kunnat erbjuda kunderna möjligheter att göra inköp på distans i allt större utsträckning på vårt område.

Investeringarna fortsatte kraftigt

Handelslaget Varuboden-Oslas investeringar uppgick till 10,6 miljoner euro (7,5 miljoner euro 2019) under årets början. De mest betydande investeringarna var att öppna två nya Sale-affärer i Borgå (Sale Lundi i köpcentret Lundi och Sale Gammelbacka), Borgå S-market Näses webbutik för livsmedel och i väst öppnades en ny ABC-automatstation och -biltvätt i Ekenäs. Den gamla ABC-stationen började rivas i slutet av maj och efter att jordmassorna byts ut, omvandlas området till S-market Ekenäs parkeringsområde. Samtidigt påbörjades utbygget och den omfattande renoveringen av S-market Ekenäs och enligt planerna är den i sin helhet färdig i juni 2021.

På hösten öppnas en ny biltvätthall på den ABC-station som finns i anslutning till Söderkulla S-market i Sibbo. På våren började också en ny ABC-automatstation till Bastukärr planeras.
Miljötillståndet för ABC Hangö gick ut den 30.6.2020 och då upphörde bränsleförsäljningen. Varuboden-Osla planerar en ersättande station i anslutning till den tomt som ligger under planläggning för den nya S-market Hangö.

I Masaby i Kyrkslätt öppnas en ny S-market den 17.9.2020 och affärens byggnadsarbete är på slutrakan. Samtidigt stänger Sale Masaby sina dörrar. Också på Åland fortsätter investeringarna då parkeringsområdet och anslutningen till S-market Jomala förbättras under hösten.
I Kyrkslätt Prisma och i Näse S-market i Borgå erbjuds kunderna ett allt större sortiment av produkter i och med Sushi Daily-kiosker, som öppnades på respektive enhet och fungerar enligt shop-in-shop-princip. Sushin tillreds på plats.

På vårt västra verksamhetsområde beror många framtida investeringar på hur planläggningsprocesserna framskrider. I Hangö har planläggningsprocessen för S-market pågått länge och vi har förhoppningar om att planen blir färdig i år. Även i Kyrkslätt framskrider detaljplanen för Stallbacken och kommunen har beslutat sig för att avstå från det dyra underjordiska parkeringsgaraget. Ur ett ekonomiskt perspektiv blir det då möjligt att bygga upp området och utveckla Varuboden-Oslas fastighet. Också situationen med detaljplanen för Prisma i Läpp i Karis kan eventuellt ta ett steg framåt redan i augusti, då landskapsstyrelsen behandlar detaljplanen för området på sitt möte.

Tillsammans med Borgå stad har vi under våren utarbetat planer för att bygga en ABC-trafikstation vid Mannerheimleden i anslutning till den planerade nya anslutningsparkeringen.

VBO har förbundit sig till S-gruppens ambitiösa klimatmål – klimatnegativt redan år 2025

S-gruppen har också ställt nya, betydande klimatmål under 2019. Målet är att före år 2030 minska klimatutsläppen med 90 procent från nivån 2015. Samtidigt vill S-gruppen som första finländska företagsgrupp vara klimatnegativt redan år 2025. Under sommaren installerades det solpaneler på tre verksamhetsställen i Varuboden-Osla (S-market Masaby i Kyrkslätt, S-market Näse i Borgå och S-market Lovisa). Med hjälp av solpanelerna produceras en del av den elektricitet som verksamhetsställena använder. Det exceptionellt milda och regniga vädret med rekordartat mycket vindar har medfört att S-gruppens produktion av förnybar energi under årets första kvartal täckte över 90 procent av gruppens elförbrukning. I januari producerade S-gruppen för första gången mer förnybar el än den förbrukade.

Med optimistiska steg mot hösten

Handelslaget har intensivt följt med sin ekonomiska situation, likviditet och hur den utvecklats. På de förändringar som viruset medfört har vi reagerat utan att riskera arbetsplatser eller investeringar. Resultatet för hela året förväntas ligga på förra årets nivå.
– Vår centrala uppgift i de exceptionella förhållandena är att se till att våra kunder tryggt kan handla i våra enheter och att vår personal har en trygg arbetsmiljö. Vi har flexibelt ändrat på våra rutiner då det har kommit nya anvisningar och forskningsrön. Vår personal har starkt förbundit sig till företaget och varit flexibla och därför fattade vi beslut om att betala ett särskilt tillägg för ett utmärkt arbete under coronavåren, berättar verkställande direktör Hannu Krook.