Varuboden-Oslas år starkt trots coronan


VBO:s personal jobbade hårt, samtidigt ligger arbetsvälmåendet på topp

17.2.2021

Handelslaget Varuboden-Oslas år 2020 förlöpte trots coronapandemin starkt driven av markethandeln. Försäljningen, 444 miljoner euro, var 3,4 procent högre än föregående år. Också det operativa resultatet förbättrades från föregående år och var 7,8 miljoner euro.  På handelslagets verksamhetsområde gjorde vi investeringar för 16,7 miljoner euro, det vill säga nästan lika mycket som året innan. Vi utbetalade Bonus och betalningssättsförmån sammanlagt närmare 9,3 miljoner euro, vilket är 0,7 miljoner euro mera än föregående år. I slutet av december hade handelslaget ca 70 000 ägarkunder.

Coronapandemin, som nådde Finland i mars 2020, orsakade utmaningar för affärsverksamheten, men Varuboden-Osla har klarat utmaningarna bra. Trots att en del av branscherna lidit av pandemin, höll markethandelns ökade försäljning handelslagets resultat uppe. Handelslaget Varuboden-Osla behövde inte heller permittera personalen. När coronarestriktionerna på våren drabbade ABC-stationerna och restaurangerna och behovet av arbetskraft  minskade, gjorde många av medarbetarna arbetsskift inom markethandeln, där alla hjälpande händer behövdes. Försäljningen inom markethandeln ökade med nästan tio procent jämfört med året innan.

– Vår personal har uppvisat en otrolig flexibilitet under pandemin, både när de rört sig mellan olika enheter och när de tagit emot arbetskamrater från andra enheter, konstaterar t.f. verkställande direktör Anne Schneider. Trots att situationen har varit tung, har personalen också tyckt om arrangemanget där de har fått bekanta sig med en annan bransch och lära sig nya saker. Vi tog också emot våra sommarjobbare med glädje och hade ett rekordartat antal sommarjobbare på våra enheter, det vill säga ca 450.

Under året har både medarbetarnas och kundernas trygghet och hälsa varit ytterst viktiga för vårt handelslag. Under våren har vi genomfört många olika åtgärder, allt från effektiverad hygien och städning till att ta i bruk olika slag av skyddsutrustning såsom skyddsvisir och plexiglas vid kassor. De genomförda åtgärderna har visat sig vara effektiva och personalens sjukfrånvaro minskade märkbart under våren jämfört med året innan.

– Vi ville i vårt handelslag tacka personalen som har varit flexibel och anpassat sig snabbt och också fäst allt mer uppmärksamhet vid säkerhetsfrågor, berättar t.f. verkställande direktör Anne Schneider. Därför betalade vi till hela personalen både en extra coronapeng i juli och en extra flexpeng i december. Summorna baserade sig på utförda arbetstimmar och för många av medarbetarna har de här i sin helhet motsvarat en extra månadslön.

Arbetsvälmående på toppnivå

Handelslagets arbetsvälmående tog ett rejält kliv framåt under det exceptionella året och nådde alla tiders högsta index 80,2, Utmärkt. Resultatet är 5,6 enheter bättre än föregående år och 12,3 enheter högre än medarbetares allmänna norm i Finland. Särskilt nöjda var medarbetarna med företagets belöningssystem, ett rejält och jämlikt bemötande och det effektiva beslutsfattandet. Dessutom har medarbetarna varit nöjda med arbetsgivarens satsningar på arbetsvälmående och de är villiga att rekommendera arbetsgivaren till sina vänner. Medarbetarna gav också företaget utmärkt betyg för hur har allting skötts under undantagstillståndet, 3,54 (skala 1–4).

 

Under året fick Varuboden-Osla också hedersomnämnande i tävlingen Ansvarsfullt sommarjobb för en ny slags rekrytering som utgår från de sökande och för en utmärkt jämlikhetsgärning – de som sökte sommarjobb fyllde i ansökan genom att svara på frågor i vår rekryteringsbot och alla sökande intervjuades personligen.

Flera nya verksamhetsställen

År 2020 gjorde Varuboden-Osla igen stora investeringar på hela sitt verksamhetsområde och de omfattande investeringarna fortsätter också i år. År 2020 öppnade vi två nya butiker: en Sale-butik i Gammelbacka i Borgå i maj och en S-market i Masaby i Kyrkslätt i september. I köpcentret Lundi i Borgå öppnades i mars en helt förnyad Sale-butik. I november öppnades i sin tur den likaså renoverade S-market Pojo.

Vi fortsätter att förnya vårt nätverk också i år: S-market Vårberga och Sale Huktis i Borgå och Sale Askola står näst i tur, och renoveringen av S-market Ingå har just blivit klar. Den omfattande renoveringen av S-market Ekenäs började sommaren 2020 och enheten med tillbyggnad blir klar i början av hösten 2021.

Också affären i norra Grankulla renoveras just nu till en Sale-affär, där betoningen ligger på att det ska vara snabbt och enkelt att handla. Det här syns också i sortimentet, där vi kommer att utöka bake off-produkterna och ta in mer hämtmat i sortimentet.

Planerna för Hangö S-market framskrider och målet är att planen ska vinna laga kraft redan i vår.  Vi följer också noggrant med planläggningssituationen för området Läpp i Raseborg.

Efterfrågan på att köpa mat på nätet har märkbart ökat under coronapandemin. År 2020 öppnade vi en webbutik i S-market Näse i Borgå, och under våren 2021 kommer vi också att utvidga webbutiken och öppna en i S-market Söderkulla i Sibbo. Dessutom kommer Varuboden Sale Grani att få ett utlämningsställe men själva produktplolckningen sker i Kyrkslätt Prisma. Också i S-market Ekenäs och S-market Lovisa kartlägger vi möjligheterna till en webbutik.

Sommaren 2020 öppnade vi en ABC-automatstation och en biltvätt i Ekenäs. Också i Söderkulla i Sibbo öppnade vi en biltvätt i slutet av året. I år har vi planer på en ABC-automatstation i Bastukärr i Sibbo.

Mål att vara koldioxidnegativa 2025

Hela S-gruppen har som mål att vara koldioxidnegativt 2025. Också Varuboden-Osla har förbundit sig till att minska miljöverkningarna från sin affärsverksamhet och att stöda ekologiskt hållbar verksamhet. Vi fäster särskild uppmärksamhet vid de här aspekterna när vi renoverar och bygger nytt. Vi har exempelvis för tillfället solpaneler på sex av våra enheters tak. Nu i sommar har vi för avsikt att installera solpaneler också i S-market Ekenäs, ABC Kungsvägen och Prisma Kyrkslätt.

– S-gruppens gemensamma mission är “Tillsammans bygger vi en bättre plats att leva på”, konstaterar t.f. verkställande direktör Anne Schneider, och det vill vi göra tillsammans med invånarna på området. Ett enkelt sätt för var och en att delta i miljöarbetet är att ta i bruk S-mobil. Där kan man t.ex. enkelt följa med sitt eget klimatavtryck och hur inhemska ens inköp är. Av våra ägarkunder har redan var fjärde tagit i bruk S-mobil och det är vi mycket glada över.

– Vi ordnar igen i år kampanjen Det egna området till godo, där lokala organisationer och föreningar kan söka understöd för verksamhet som gynnar barns och ungas välmående. Ansökningstiden är i mars, så just nu är rätt ögonblick för att göra planer, säger Schneider.

En ny verkställande direktör på väg

Varuboden-Oslas tidigare verkställande direktör Hannu Krook blev vald till SOK:s koncernchef i början av 2021 och rekryteringen av en ny verkställande direktör är nu på slutrakan.

– Vi fick många bra ansökningar och är mycket tagna över att intresset för vårt handelslag var så stort, konstaterar Anne Schneider. Rekryteringsprocessen har varit mycket intensiv och vi kommer att kunna presentera vår nya verkställande direktör under första veckan i mars.

 

Tilläggsuppgifter:

Ekonomi: ekonomidirektör Laura Koistinen, laura.koistinen@sok.fi eller 010 765 9304

Personalärenden: t.f. verkställande direktör Anne Schneider, anne.schneider@sok.fi eller 010 762 6615

Byggprojekt: utvecklingsdirektör Jukka Pöyhönen, jukka.poyhonen@sok.fi eller 010 765 9302