Varuboden-Osla uppmuntrar till positivitet – 24 000 euro i stipendier till elever och studerande


Handelslaget Varuboden-Osla belönar igen positiva elever och studerande i sitt verksamhetsområde genom att dela ut stipendier till ett värde av cirka 24 000 euro. I lärande och liv börjar allt med en positiv attityd, och därför kommer stipendierna även i år att gå till elever och studerande som har en positiv attityd – oavsett skolframgång.

29.5.2024

Skolåret närmar sig sitt slut och det är dags för ett välförtjänt sommarlov. Våren är också en tid då man kommer ihåg elever och studerande som har arbetat hårt under sin skoltid för deras positiva attityd och framsteg. Vårt handelslag vill redan i ett tidigt skede uppmuntra till en positiv attityd och en vilja att hjälpa andra. Dessa egenskaper kommer också att behövas senare i livet, till exempel när man övergår till arbetslivet.

Därför delar vi igen ut stipendier till elever i årskurs 6 och 9 och till dem som avlagt yrkesutbildning eller tagit studenten. Stipendier delas ut till dem som, oavsett skolframgång, uppvisar positiv attityd på alla livsområden. Varuboden-Osla donerar stipendier på sammanlagt 24 000 euro till 168 skolor i hela vårt verksamhetsområde, det vill säga östra och västra Nyland och Åland.

Stipendierna är en viktig och fin sak speciellt för mottagarna, och att på vårfesten få ett stipendium och erkännande för det man gjort, är en fin och lite spännande stund som man ofta kommer ihåg långt framöver. Också lärarna uppskattar stipendieutdelningen. Det har varit viktigt för vårt handelslag att vara med och uppmuntra barn och unga till positiva handlingar och och stipendieutdelningen har långa anor. Under åren har utdelningskriterierna förblivit nästan oförändrade.