Varuboden-Osla kannustaa positiivisuuteen – Stipendejä 24 000 euron edestä oppilaille ja opiskelijoille


Osuuskauppa Varuboden-Osla palkitsee jälleen positiivisia oppijoita omalla toimialueellaan jakamalla stipendejä noin 24 000 euron arvosta. Oppimisessa ja elämässä kaikki lähtee positiivisesta asenteesta, ja siksi stipendit menevät tänäkin vuonna oppilaille ja opiskelijoille, joilla koulumenestyksestä riippumatta on positiivinen asenne.

29.5.2024

Kouluvuosi lähenee loppuaan ja on ansaitun kesäloman aika. Keväisin muistetaan myös koulutaipaleella ahertaneita oppilaita ja opiskelijoita positiivisesta asenteesta ja kehittymisestä. Osuuskauppamme haluaa kannustaa jo aikaisessa vaiheessa positiiviseen asenteeseen ja haluun auttaa muita. Näitä ominaisuuksia tarvitaan myös myöhemmin elämässä esimerkiksi siirryttäessä työelämään.

Jaamme jälleen stipendejä koulunsa päättäville 6- ja 9-luokkalaisille sekä ammatillisen koulutuksen ja lukion suorittaneille. Stipendin saavat sellaiset oppijat, jotka koulumenestyksestä riippumatta omaavat positiivisen asenteen elämän eri alueilla. Varuboden-Osla lahjoittaa stipendejä yhteensä 24 000 euron edestä 168 koululle koko toiminta-alueellamme, eli itäisellä ja läntisellä Uudellamaalla sekä Ahvenanmaalla.

Stipendit ovat tärkeä ja hieno asia varsinkin niiden saajille ja tämä kevätjuhlien hieman jännittävä ja ylpeä hetki, jolloin saa stipendin ja tunnustusta omasta toiminnastaan, muistetaan yleensä vielä pitkään. Myös opettajat arvostavat stipendien jakoa. Osuuskaupallemme on ollut tärkeää olla mukana kannustamassa lapsia ja nuoria positiiviseen toimimiseen ja stipendienjaolla onkin pitkät perinteet. Jakokriteerit ovatkin säilyneet lähes muuttumattomina vuosien varrella.