Varuboden-Osla uppmuntrar till hälsofrämjande och hållbar pendling till jobbet


Den internationella bilfria dagen firas torsdag 22 september. Då uppmuntras mänskor att fundera kring sina egna sätt att röra sig och att gynna sådana lösningar som till exempel kollektivtrafik som är hållbarare för naturen. I vissa arbetsuppgifter i vårt handelslag är det möjligt att jobba på distans, och användningen av kollektivtrafik för arbetsresorna stöds med förmånen som finns i ePassi. Vårt handelslag har också redan i flera års tid varit med i ett stadscykelsamarbete som gjort det möjligt att hyra stadscyklar i Borgå och Raseborg. På detta sätt vill vårt handelslag uppmuntra sina medarbetare och ägarkunder till hållbara sätt att röra sig på.

22.9.2022

Den bilfria dagen har firats i Finland sedan år 2000. Dagen har sitt ursprung redan på 1990-talet när man ville fästa uppmärksamhet vid de miljöolägenheter den ökade trafiken medförde och vid att utveckla kollektivtrafiken. Stigande bränslepriser och miljöfrågor har fått människor att titta på sina egna sätt att röra på sig och den bilfria dagen är fortfarande en mycket aktuell fråga.

I vårt handelslag har personalen i stöd- och servicefunktionerna redan i närmare tio år haft möjlighet att flexibelt jobba på distans ett par dagar i veckan. Efter coronapandemin ökade möjligheten till distansarbete och nu kan personalen jobba hemifrån tre dagar i veckan. Vårt kontor finns i Vanda och medarbetarna bor i östra och västra Nyland och alltid är det inte möjligt att anlita kollektivtrafik. Då uppmuntrar också personalen att samåka sina arbetsresor.

Vårt handelslag var under åren 2020-2021 med i projektet Hållbart till jobbet som koordinerades av Borgå stad och finansierades av Miljöministeriet. Målet med projektet var att skapa färdsätt som främjar välmående för medarbetare som jobbar i Borgå och minska utsläpp av växthusgaser från arbets- och tjänsteresor.   Målet var också att förbättra möjligheterna att använda hållbara färdsätt och att främja ibruktagande av mer flexibla arbetssätt. I och med projektet utarbetades en plan för färdsätt för vårt handelslag. Med hjälp av planen kan vi förbättra möjligheterna att använda hållbara färdsätt både för arbets- och för tjänsteresor.

– På basis av resultaten från projektets enkät har vi börjat fästa uppmärksamhet bland annat vid att vi erbjuder personalen bra och skyddade ställen att förvara cyklar på och till exempel ställen där man under arbetsdagen kan hänga upp de kläder man använder när man cyklar på våra verksamhetsställen, berättar huvudförtroendeman Laura Hyppölä.

Som ett resultat av projektet har personalutrymmen tilläggsutrustats så att det är trevligt och smidigt att komma med cykel på jobb. Vi har byggt parkeringsställen för cyklar till exempel vid S-market Näse, Vårberga och Sale Gammelbacka, och där kan man lämna sin cykel behändigt nära personalingången under sin arbetsdag.

Att använda kollektivtrafik för arbetsresor stöds också med den förmån för arbetsresor som finns i ePassi. Med Flex saldot, som finns i applikationen, kan man betala sina arbetsresor. Med förmånen kan man behändigt betala sina egna resekort eller säsongsbiljetter till lokaltrafiken, VR och Matkahuolto.

I vårt handelslag är hållbarhet och miljöfrågor en del i allt som vi gör.  Vi samarbetar gärna för sådana saker, där vi kan vara med och möjliggöra stadsbornas välmående och en fungerande vardag.  Dessutom vill vi också uppmuntra mänskor att röra på sig och för sin del vara med och jobba för miljön. Vi har redan under fyra somrar varit  med i ett stadscykelsamarbete, som har gjort det möjligt att hyra praktiska stadscyklar i Borgå via applikationen Donkey Republic. I Raseborg kan både invånare och turister som besöker orten redan andra året i rad hyra stadscyklar enligt samma koncept.

 

Vi rör oss också på ett mer hållbart sätt under arbetsresor!