Varuboden-Osla öppnade en ny ABC-automatstation i Bastukärr i Sibbo den 28.6


29.6.2021

Varuboden-Osla utvidgade sitt nätverk av ABC-stationer när vi öppnade en ny automatstation i Bastukärr i Sibbo den 28 juni.  Stationen har fyra tankningspunkter, där man kan tanka Smart Diesel, 98E, 95E och förnybar Nero Diesel.

Bastukärr är en av de första stationerna i ABC-kedjan, där man kan tanka av den helt förnybara och fossilfria Nero Dieseln. Nero Diesel minskar under hela sin livscykel växthusutsläppen med över 90 procent om man jämför med fossilt diesel. Nero Diesel kan användas i alla dieselbilar. Före slutet av året kommer distributionsnätet i S-gruppen att omfatta ungefär 20 ABC-stationer, och Varuboden-Oslas automatstation i Bastukärr är en av dessa.

– Vi vill i vårt handelslag fungera på ett hållbart sätt och satsa på hållbara lösningar. Därför är vi glada att på vår nyaste station kunna erbjuda ett miljövänligare alternativ för dem som tankar diesel. Vi kan för vår del hjälpa till att minska på de fossila utsläppen från trafiken nu och i framtiden, säger Varuboden-Oslas ABC-gruppchef, Olli Wigren.

Byggandet av automatstationen i Bastukärr har förlöpt enligt planerna och man kan börja tanka på stationen från och med den 28 juni. På stationen kan man också behändigt tanka med ABC-mobilen. Mobiltankning är ett enkelt och snabbt sätt att tanka bilen på, och man behöver inte föra in betal- eller Bonuskortet i automaten, utan allt sköts via applikationen. Kvittot på dina inköp sparas också automatiskt i applikationen.

Trygga körkilometrar önskar vårt handelslag.

 

Tilläggsinformation: Varuboden-Oslas ABC-gruppchef Olli Wigren, tfn 010 765 9801