Varuboden-Osla har fått nytt fullmäktige


20.4.2020

Nu är det klart vilka 50 personer som representerar Handelslaget Varuboden-Oslas ägarkunder i Varuboden-Oslas fullmäktige under de kommande fyra åren. Av de avgående fullmäktigeledamöterna återvaldes 29, medan 21 personer inte har deltagit i fullmäktigearbetet under den föregående perioden. Allt som allt kandiderade 148 personer, vilket är 10 procent mer än för fyra år sedan.

Trots att röstningen inföll i månadsskiftet mars–april när coronaepidemin nyligen hade börjat, röstade fler personer än för fyra år sedan. Valdeltagandet uppgick till 15,6 procent.

Ägarkunderna väljer fullmäktige för fyra år i taget. Fullmäktige representerar ägarkunderna och fungerar också som en viktig länk mellan Varuboden-Oslas ledning och ägarkunderna. Det nya fullmäktige sammanträder första gången i slutet av maj. På grund av undantagstillståndet i Finland ordnas det första mötet på distans.

Läs mer om fullmäktigevalet: https://www.s-kanava.fi/web/varuboden-osla/val-2020

Kandidaterna ställde upp på fem olika medlemsområden och följande personer blev invalda:

Medlemsområde A: Hangö, Raseborg, Ingå

 • Benita Öberg, Ingå
 • Mats Lagerstam, Raseborg
 • Sven Holmberg, Raseborg
 • Ronny Avellan, Raseborg
 • Kirsi Nylund, Hangö (ny)
 • Kaj Karlstedt, Ingå
 • Kalle Åberg, Ingå (ny)
 • Camilla Grundström, Raseborg
 • Stephan Horn, Hangö (ny)
 • Fredrika Åkerö, Raseborg (ny)
 • Nina Wessberg, Raseborg

Medlemsområde B: Sjundeå, Kyrkslätt, Grankulla

 • Henrik Fröberg, Kyrkslätt
 • Stefan Stenberg, Grankulla
 • Marjatta Savilahti, Kyrkslätt
 • Kerstin Degerth, Kyrkslätt
 • Gunn Ekström, Kyrkslätt
 • Sabina Holopainen, Kyrkslätt
 • Tuovi Hyvärinen, Kyrkslätt (ny)
 • Ulf-Johan Sunabacka, Grankulla (ny)
 • Kristian Parviainen, Sjundeå (ny)

Medlemsområde C: Lovisa, Askola, Borgnäs, Pukkila, Lappträsk, Sibbo

 • Carola Juselius, Sibbo
 • Rune Eriksson, Lovisa (ny)
 • Anders Backström, Sibbo
 • Stefan Widlund, Lovisa (ny)
 • Janica Sundbäck, Sibbo
 • Heidi Hovisilta, Askola (ny)
 • Marika Railila, Sibbo (ny)
 • Arja Isotalo, Lovisa
 • Gudrun Wikström, Lovisa (ny)
 • Jonna Hinttaniemi, Lovisa (ny)

Medlemsområde D: Borgå

 • Bodil Lund, Borgå
 • Thai Quach, Borgå (ny)
 • Bo-Johan Johansson, Borgå
 • Riitta Ahola, Borgå
 • Jorma Mikander, Borgå
 • Marianne Korpi, Borgå
 • Raija Tölkkö, Borgå
 • Sirpa Hanska, Borgå (ny)
 • Ingolf Lindén, Borgå (ny)
 • Ove Blomqvist, Borgå
 • Leo Kylätasku, Borgå (ny)
 • Tea Valjakka, Borgå
 • Henry Wikholm, Borgå
 • Hanna Lönnfors, Borgå (ny) Kirsti Sund, Borgå

Medlemsområde E: Åland

 • Ulla-Liisa Latvala, Mariehamn (ny)
 • Thor-Björn Wik, Mariehamn
 • Karl-Johan Fogelström, Mariehamn
 • Gösta Helander, Pålsböle (ny)
 • Ulf Sjögren, Esbo (ny)