Varuboden-Osla fick hedersomnämnande i tävlingen Ansvarsfullt sommarjobb


8.10.2020

Handelslaget Varuboden-Osla fick hedersomnämnande i tävlingen Ansvarsfullt sommarjobb för en ny slags rekrytering som utgår från de sökande och för en utmärkt jämlikhetsgärning. Vi erbjöd sommarjobb och praktikplatser åt 450 unga och alla sökande intervjuades personligen. Vi deltog redan för fjärde gången i kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb, vars syfte är att erbjuda unga allt fler högklassiga sommarjobbplatser och goda erfarenheter av sommarjobb.

 

Rekryteringsbot och rekryteringsdejter som en del av rekryteringsprocessen

Under senaste år har vårt handelslag satsat på såväl rekrytering av personal som introduktion.  I sommar använde vi Rekryteringsboten för första gången när vi rekryterade sommarjobbare.

– Vi har redan tidigare talat om att det är rätt så långsamt och krångligt att söka jobb hos oss. Vi har lagt märke till att speciellt sökande med främmande språk som modersmål eller unga sökande har svårt att fylla i de långa ansökningsblanketterna och får inte lyft fram sitt bästa i dem. I jobbet behöver vi ju också en hel massa andra kunskaper än att skriva, exempelvis god mänskokännedom och vetgirighet. Därför ordnade vi i år ansökningsprocessen via vår rekryteringsbot. Personen som sökte jobb skrev endast sina kontaktuppgifter i boten och var på vårt verksamhetsområde hen var villig att jobba. Efter det bjöds alla de som lämnat in sina kontaktuppgifter i Rekryteringsboten på rekryteringsdejt där de fick presentera sig personligen. Vår önskan var att göra hela ansökningsprocessen, inte endast själva ansökningen, enklare och mer mänskovänlig och därför beslutade vi att intervjua alla som sökte jobb. Vi tror att många som eventuellt annars skulle ha gallrats bort på grund av ansökan blev valda i år, eftersom de fick möjligheten att komma personligen och berätta om sig själv. Och om inget annat så fick alla sökande i alla fall viktig erfarenhet av och övning i en rekryteringsintervju, berättar personalchef Paula Pajunen.

Positiva arbetserfarenheter åt unga

Vårt främsta mål har varit att erbjuda unga positiva arbetserfarenheter. Övergången till arbetslivet är ett mottagligt skede, som enligt undersökningar inverkar på hur hela arbetskarriären lyckas. Inom ramen för kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb påvisar också Finlands största undersökning som kartlägger sommarjobbserfarenheter att det som inverkar mest på upplevelserna är arbetsuppgifternas meningsfullhet, arbetsplatsens stämning och arbetskompisarna.

– Av undersökningen framgår att stämningen i vårt handelslag upplevs som mycket bra och att våra sommarjobbare känner sig jämbördiga med de andra i arbetsgemenskapen och känner att de är en del av gruppen. Också dialogen med chefer, tutorer och kollegor ansågs vara mycket bra, räknar Paula Pajunen upp som de viktigaste resultaten i undersökningen.

Främjar jämlikhet

Vårt handelslag deltog i november 2018 i kampanjen Jobbet diskriminerar inte och prövade på anonym rekrytering. Av det framgick att det i ansökningsblanketterna fortfarande frågas sådana uppgifter som ingen i verkligheten behöver. Efter det slutade vi permanent att fråga bland annat den sökandes ålder i vårt handelslags rekryteringar.

Vi har också övergått till att använda videointervjuer vid sidan av en kort skriftlig ansökan. Det är ansvarsfullt att resonera kring förfaringssätt och alternativ som ökar på jämlikhet då olika personer söker arbete. Förhoppningsvis ökar arbetsgemenskapens mångfald i det stora hela med hjälp av de här metoderna.

– Att främja mångfald i vår arbetsgemenskap finns inskrivet som HR-arbetets strategiska mål i vårt handelslag och därmed var hedersomnämnandet också ett bevis på att vi är på rätt väg då det gäller att främja vårt mål. Att främja jämlikhet börjar enligt mig från det att man lägger märke till det i små saker, som sedan får en större inverkan och jag önskar att vårt exempel också inspirerar andra arbetsgivare, konstaterar Paula Pajunen.