Varuboden-Oslalle kunniamaininta Vastuullinen kesäduuni -kilpailussa


8.10.2020

Osuuskauppa Varuboden-Osla on saanut kunniamaininnan Vastuullinen kesäduuni -kilpailussa hakijalähtöisestä ja uudenlaisesta tavasta rekrytoida ja hienosta yhdenvertaisuusteosta. Tarjosimme kesätöitä ja kesäharjoittelupaikkoja 450 nuorelle ja kaikki hakijat haastateltiin henkilökohtaisesti. Olimme jo neljättä kertaa mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa, jonka tavoitteena on tarjota nuorille enemmän laadukkaita kesätyöpaikkoja ja hyviä kesätyökokemuksia.

 

Hakubotti ja rekrydeitit osana kesätyöntekijöiden rekrytointia

Viime vuosina osuuskaupassamme on panostettu sekä työntekijöiden rekrytointiin että perehdytykseen.   Tänä kesänä käytimme Hakubottia ensimmäistä kertaa kesätyöntekijöitä rekrytoitaessa.

– Olemme jo aiemmin puhuneet siitä, että työnhaku meille on melko hidasta ja hankalaa. Olemme huomanneet, että varsinkin vieraskielisille ja nuorille hakijoille pitkien hakemusten ja hakemuslomakkeiden täyttäminen on hankalaa ja he eivät saa tuotua niissä ”parasta itseään” esille. Ja töissämmehän tarvitaan paljon muitakin taitoja kuin kirjoittamista, esimerkiksi hyviä ihmistaitoja ja uteliaisuutta. Tämän vuoksi järjestimme hakemisen tänä vuonna Hakubotin avulla. Hakija kirjoitti bottiin vain omat yhteystietonsa ja missä päin toimialuettamme oli halukas työskentelemään. Tämän jälkeen kaikki yhteystietonsa Hakubottiin jättäneet kutsuttiin rekrydeiteille esittäytymään henkilökohtaisesti. Meillä oli toiveena tehdä hakuprosessista, ei pelkästään itse hakemuksesta, helpomman ja ihmisläheisemmän ja siksi päätimme haastatella kaikki hakijat. Uskomme, että moni hakemuksen vuoksi mahdollisesti karsiutunut tulikin tänä vuonna valituksi, kun pääsi henkilökohtaisesti kertomaan itsestään. Ja jos ei muuta, niin kaikki hakijat saivat ainakin tärkeää kokemusta ja harjoitusta rekrytointihaastattelusta, henkilöstöpäällikkö Paula Pajunen kertoo.

 

Nuorille myönteisiä työkokemuksia

Ykköstavoitteemme on tarjota nuorille myönteisiä työkokemuksia. Työelämään siirtyminen on herkkä vaihe, jolla on tutkitusti vaikutusta koko työuran onnistumiseen. Vastuullinen kesäduuni -kampanjan puitteissa Suomen suurimman kesätyökokemuksia kartoittavan tutkimuksenkin mukaan kesätyökokemukseen vaikuttaa eniten työtehtävien mielekkyys, työpaikan ilmapiiri ja työkaverit.

– Tutkimuksen mukaan osuuskauppamme ilmapiiri koetaan erittäin hyväksi ja kesätyöntekijämme kokevat itsensä tasavertaiseksi osaksi työyhteisöä ja kuuluvansa joukkoon. Myös keskusteluyhteys esimiehiin, tutoriin ja kollegoihin koettiin erittäin hyvänä, Paula Pajunen listaa tutkimuksen tärkeintä antia.

 

Yhdenvertaisuuden edistäjä

Osuuskauppamme oli marraskuussa 2018 mukana Työ ei syrji -kampanjan anonyymin rekrytoinnin kokeilussa. Kokeilussa nousi esiin, että hakulomakkeella kysytään edelleen tietoja, joita ei todellisuudessa tarvita, ja sen jälkeen lopetimme pysyvästi muun muassa iän kysymisen osuuskauppamme rekrytoinneissa.

Olemme myös siirtyneet käyttämään videohaastatteluja lyhyen kirjallisen hakemuksen lisäksi. On vastuullista pohtia niitä keinoja ja vaihtoehtoja, joilla saadaan lisättyä yhdenvertaisuutta erilaisten henkilöiden työnhaussa ja toivottavasti näiden keinojen avulla työyhteisön monimuotoisuus kaiken kaikkiaan lisääntyy.

– Monimuotoisuuden edistäminen työyhteisöissämme on kirjattu HR-työn strategiseksi tavoitteeksi osuuskaupassamme, joten kunniamaininta oli samalla myös osoitus siitä, että olemme tavoitteen edistämisessä oikealla polulla. Yhdenvertaisuuden edistäminen lähtee mielestäni asian huomioimisesta pienissä asioissa, joista kasvaa suuria vaikutuksia ja toivottavasti esimerkkimme inspiroi muitakin työnantajia, Paula Pajunen toteaa.